ŠOUM |  Smic.si |  Študentska delovna brigada |  Fakulteta ŠOUM |  Problemani.si |  Litera |  Zavod PIP |  Zdrava Zabava |  KUD Študent |  ŠTUK |  KŠDDM |  BEST |  Dijaška skupnost Maribor |  Zavod za mladinsko popotništvo |  Šourock |  Solidarnostni sklad
Domov > Novice > Splošno > Vozniki pozor! V veljavi nov zakon

Vozniki pozor! V veljavi nov zakon

Z novim zakonom naj bi se povečala tudi varnost cestnega prometa

12.1.2017 9:15:34

Poleg uskladitve z evropsko direktivo nov zakon prinaša tudi prenovo določb, ki urejajo usposabljanje kandidatov za voznike v šolah vožnje, s čimer naj bi se povečala varnost cestnega prometa.

Zakon spreminja in dopolnjuje vsebine s področja usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil v šolah vožnje, izvajanja programov dodatnih usposabljanj za voznike motornih vozil, strokovnega in inšpekcijskega nadzora nad šolami vožnje in izvajalci programov dodatnih usposabljanj, elektronskega vodenja podatkov, potrebnih za izdajo vozniškega dovoljenja na enem mestu ter sklenitve sporazuma o vzajemnem priznavanju vozniških dovoljenj s tretjimi državami.

Nov zakon predpisuje pogoje za izvajanje usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Odločbo o registraciji šole vožnje bo izdala agencija za varnost prometa, ki bo tudi vodila register šol vožnje. Kot so že ob predstavitvi zakona poudarili na vladi, zagotavljanje kakovostnega usposabljanja bodočih voznikov bistveno vpliva na splošno prometno varnost, pri tem pa so poudarili, da je največ prometnih nesreč s hudimi posledicami ravno med mladimi vozniki.

Za novince v kategorijah A2 in A oz. motorna kolesa pa je po novem obvezno dodatno usposabljanje za voznike začetnike, četudi so ta program pred tem že opravili za kategorijo.

Zakon poskuša v prihodnje preprečiti tudi nepravilnosti, kot so bile tiste, ki so jih razkrile policijske preiskave v avtošolah iz leta 2013. Tako se po novem šola vožnje, ki bi bila izbrisana iz registra šol vožnje zaradi neizvajanja usposabljanja v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, še tri leta po tej prepovedi ne bo mogla ponovno vpisati v register šol vožnje.

Spreminjajo se tudi pogoji za opravljanje dejavnosti izobraževanja kandidatov za pridobitev vozniškega dovoljenja. Poleg tega se bistveno spreminja ureditev delovnih razmerij učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje. Po veljavnih predpisih so kadri v šoli vožnje delo opravljali na podlagi pogodb o zaposlitvi in na podlagi podjemnih pogodb. Po novem bo to razmerje mogoče le še na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Šole vožnje morajo pogodbena razmerja z zaposlenimi urediti v pol leta.

Podaljšuje se tudi rok za zamenjavo vozniških dovoljenj na obrazcih, izdanih pred julijem 2009. Nov rok za menjavo je 19. januar 2023. Ureja se tudi ena od temeljnih zahtev za izdajo vozniškega dovoljenja - običajno prebivališče, ki je kraj, kjer oseba živi najmanj 185 dni v tekočem letu.

V preteklem letu so v veljavo stopili tudi novi prometni znaki, o čemer smo na portalu Dostop.si že poročali v članku POZOR: Na cesto prihajajo novi prometni znaki!

 

 

http://www.dostop.si/Slikevsebina/pisec.JPGDOSTOP.si / STA

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGsplet (vir)V veljavo je stopil nov zakon o voznikih.

Domača stran