ŠOUM |  Smic.si |  Študentska delovna brigada |  Fakulteta ŠOUM |  Problemani.si |  Litera |  Zavod PIP |  Zdrava Zabava |  KUD Študent |  ŠTUK |  KŠDDM |  BEST |  Dijaška skupnost Maribor |  Zavod za mladinsko popotništvo |  Šourock |  Solidarnostni sklad
Domov > Novice > Splošno > DZ o pripravništvih v pravosodju

DZ o pripravništvih v pravosodju

Odbor DZ za pravosodje na pobudo MSS obravnaval problematiko pripravništev

21.4.2017 9:21:30

Odbor Državnega zbora RS za pravosodje je na pobudo Mladinskega sveta Slovenije na svoji seji razpravljal o problematiki opravljanja pripravništev v pravosodju.

Na Mladinskem svetu Slovenije so pobudo za sklic seje vložili zaradi dolgih čakalnih vrst za opravljanje pripravništev v pravosodju, kjer posamezni diplomanti prava na pripravništvo čakajo tudi po 7 in več let. Seznami vloženih vlog za opravljanje sodniškega pripravništva, ki so jih objavila višja sodišča 16.1.2017 kažejo alarmantno sliko – kar 2921 diplomantov čaka na pripravništvo s sklenitvijo delovnega razmerja in kar 2350 jih je na seznamu za opravljanje volonterskega pripravništva (ob opombi, da se lahko isti posamezniki pojavijo v skupnem številu večkrat).

Kljub temu, da iz leta v leto diplomira manj pravnikov, so se čakalne vrste za opravljanje pripravništva v pravosodju povečale. Predsednik MSS Tin Kampl je na seji odbora posebej izpostavil, da država, ki je uvedla tovrsten sistem opravljanja pripravništev, mora imeti tudi odgovornost, da tem diplomantom omogoči opravljanje kakovostnega in dostojnega pripravništva, ki bi mladim omogočal potrebno socialno in ekonomsko varnost.

Mladinski svet Slovenije je v zvezi s problematiko pripravništev v pravosodju Ministrstvo za pravosodje in ostalim državnim institucijam predlagal:

  • da se prenovi študijski program, ki bo študentom omogočil pridobitev več praktičnega znanja in opravljanje prakse med študijem, s čimer se bo lahko zaradi pridobljenega znanja skrajšala doba pripravništva iz dveh na eno leto
  • da pripravi in predstavi analizo stanja na področju pripravništev v pravosodju, z natančno navedbo vzrokov za dolge čakalne vrste in navedbo, zakaj se ne ažurirajo seznami, če ministrstvo trdi, da so na njih tudi osebe, ki nimajo več interesa po opravljanju sodniškega pripravništva oziroma da odpravi večkratno prelaganje nastopa pripravništva
  • terminski načrt za odpravo dolgih čakalnih vrst na pripravništvo v pravosodju
  • po zgledu MIZŠ in MDDSZ izvede enkratni ukrep in pridobi evropska sredstva ali sredstva iz državnega proračuna za opravljanje pripravništva v pravosodju, s čimer bi se zmanjšale dolge čakalne vrste na pripravništvo v pravosodju
  • dolgoročno zagotovi v državnem proračunu sistemsko financiranje pripravništev v pravosodju.

Sodni svet, Vrhovno sodišče RS, Ministrstvo za pravosodje in poslanci so se strinjali z mnenjem Mladinskega sveta Slovenije, da gre pri ureditvi pripravništev in nasploh usposabljanja v pravosodju za sistemski problem, ki ga je potrebno reševati že tekom študija na pravni fakulteti. Ministrstvo za pravosodje je zagotovilo dodatna sredstva za sprejem novih pripravnikov v pravosodju, poslanci pa so soglasno sprejeli naslednji sklep:

Odbor za pravosodje se je seznanil s problematiko opravljanja pripravništev v pravosodju in priporoča Vladi, da naj v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem pospeši aktivnosti za zagotovitev hitrejšega dostopa za nastop volonterskega sodniškega pripravništva ter aktivneje pristopi k celoviti ureditvi področja pravniškega državnega izpita.

Odbor za pravosodje priporoča Vladi, da sodstvu zagotovi ustrezna finančna sredstva, Vrhovnemu sodišču pa sprejem organizacijskih ukrepov za implementacijo usmeritev Odbora za pravosodje.

O izvedenih ukrepih Vlada in Vrhovno sodišče poročata Odboru za pravosodje v roku 6 mesecev.  

 

 

http://www.dostop.si/Slikevsebina/pisec.JPGDOSTOP.si / MSS

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGsplet (vir)Kaj se bo zgodilo z dolgimi čakalnimi vrstami za opravljanje pripravništev v pravosodju?

Domača stran