ŠOUM |  Smic.si |  Študentska delovna brigada |  Fakulteta ŠOUM |  Problemani.si |  Litera |  Zavod PIP |  Zdrava Zabava |  KUD Študent |  ŠTUK |  KŠDDM |  BEST |  Dijaška skupnost Maribor |  Zavod za mladinsko popotništvo |  Šourock |  Solidarnostni sklad
Domov > Novice > Tehnologija > Legalna uporaba avtorskih vsebin v Sloveniji

Legalna uporaba avtorskih vsebin v Sloveniji

Konferenca Združenja imetnikov pravic Slovenije

18.5.2017 11:26:36

Združenje imetnikov pravic Slovenije je pred slabim letom povezalo društva slovenskih ustvarjalcev, da bi opozarjali na problematiko avtorskega dela in pomen, ki ga ima legalna uporaba.

Kakšno je trenutno stanje na tem področju, so predstavili na novinarski konferenci v sredo, 17. maja, kjer so se predstavniki ZIPS srečali s predstavniki države. Konferenca predstavlja prvi dogodek v vrsti dogodkov, ki bodo namenjeni ozaveščanju zavedanja o pomenu avtorskih del. Kompleksnost avtorskih pravic predstavlja pomembno temo tudi v svetu mladih. Vprašanje, ki se postavlja je ali so mladi, ki so najbolj vešči pri uporabi tehnologij za doseg potrebnih vsebin, dovolj ozaveščeni o pomenu pravic, ki so nujne za zaščito avtorskih del?

Uporaba legalno pridobljenih vsebin se v zahodnih državah EU in Severni Ameriki vsako leto povečuje, medtem ko se v Sloveniji dogaja ravno nasprotno, saj se večino varovanih del pridobiva na nelegalen način. Po podatkih mednarodne organizacije za boj proti spletnemu piratstvu MUSO smo v Sloveniji lani zabeležili približno 102,4 milijona dostopov do nelegalnih glasbenih, filmskih in TV vsebin. To pomeni, da je lani vsak Slovenec 51-krat dostopal do nelegalnih vsebin. Podobno zaskrbljujoč je nezakonit dostop do del s področja literature in drugih avtorskih del. Sedanje stanje imetnikom pravic onemogoča kreativno svobodo.

Zaradi nevzdržnega stanja, ki ustvarjalcem in drugim imetnikom pravic ne priznava ustvarjalnega dela in onemogoča kreativno svobodo, so se imetniki pravic odločili, da ustanovijo Združenje imetnikov pravic Slovenije. Osnovno poslanstvo združenja je spodbujanje zakonite uporabe intelektualne lastnine zlasti avtorskopravno varovanih del. “Ko so ustvarjalcem in imetnikom pravic odvzeti kritični prihodki zaradi kraje, se namreč zmanjšajo pogoji in sredstva za ustvarjanje novih avtorskih izdelkov, pri ustvarjalcih pa se posledično izgubljata možnost in volja po novem ustvarjanju, kar prav tako pripelje do zmanjšanja novih avtorskih vsebin,” je ob današnji predstavitvi Združenja imetnikov pravic Slovenije povedal njegov generalni sekretar Saša Lušić. Pri tem dodaja, da piratstvo prinese škodo za gospodarstvo in celotno družbo, saj kreativne industrije v EU dajejo delo več milijonom ljudi. To pomeni, da imamo vsi koristi od pestre in raznolike izbire avtorskih vsebin, vendar bomo te zagotovili le s spoštovanjem in podporo avtorskega dela kreativnih ljudi sedanje in prihodnjih generacij.

Podporo aktivnostim za spodbujanje zakonite uporabo avtorskih varovalnih del je izrazil tudi minister za kulturo Anton Peršak. Ob tem je dejal, da ta tematika ni neposredno v domeni kulturnega ministrstva, vendar pa spada v njegovo interesno sfero. “Vemo, da je na tem področju zelo veliko stvari nedorečenih, po drugi strani pa gre za zelo aktualno tematiko predvsem z vidika digitalnega razvoja družbe. Tako, da je vaš interes tudi interes ministrstva za kulturo,” je še zaključil minister.

»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) se zaveda pomembnosti ščitenja intelektualne lastnine kot tudi vloge vzgoje in izobraževanja za dvig zavedanja posameznic in posameznikov,« je ob predstavitvi ZIP dejal Aleš Ojsteršek, direktor Urada za razvoj izobraževanja na MIZŠ. Pri tem dodaja, da se stanje izboljšuje, vendar prostor za izboljšave še obstaja. Mednarodna raziskava šolskih učnih načrtov kaže, da je v Sloveniji nekaj pomanjkljivosti pri izobraževanju otrok na področju varovanja avtorskih pravic, ki jih bodo v prihodnje odpravili. Kot primer dobre prakse na tem področju je izpostavil sporazum med založniki, avtorji in šolami pri uporabi avtorskih pravic, ki se jih uporablja kot dopolnilo učnim gradivom, ki je začel veljati letos. Tako večina šol avtorjem letno plačuje nadomestilo v višini dva evra na učenca.

Ustanovitev ZIP SO pozdravili tudi na Uradu RS za intelektualno lastnino (URSIL). Dr. Klemen Grošelj, vodja Področja za raziskave, poizvedbe in promocijo na URSIL je ob tem dejal, da sami že več let izvajajo vrsto promocijskih aktivnosti in se vključuje v širše evropske napore na tem področju, še posebej v okviru aktivnosti in projektov Evropskega opazovalnega urada za boj proti ponaredkom in piratstvu (Observatorij EU). Nedavna raziskava, ki jo je naročil Observatorij EU, z naslovom: “Evropski državljani in intelektualna lastnina: Percepcije, zavedanje in vedenje 2017” je pokazala zanimivo nasprotje v mnenjih Slovencev, ki so sodelovali v raziskavi. Ti so na eni strani izražali relativno visoko raven razumevanja intelektualne lastnine in zavedanja o tveganosti nakupov ponaredkov in piratskih izdelkov, a hkrati so kljub temu v večjem (17 %) obsegu od povprečja v EU (7 %) kupovali ponaredke. Podobno raziskava ugotavlja tudi pri uporabi ilegalnih virov avtorskopravno varovanih del, kjer je 20 % sodelujočih že uporabilo nelegalen vir oziroma 10 odstotnih točk nad povprečjem EU. Pri tem je še posebej zanimiva rast obsega nezakonite uporabe glede na primerljive rezultate v raziskavi leta 2013.

 

 

http://www.dostop.si/Slikevsebina/pisec.JPGmlad.si

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGsplet (vir)Smo mladi dovolj ozaveščeni o pomenu pravic, ki so nujne za zaščito avtorskih del?

Domača stran