ŠOUM |  Smic.si |  Študentska delovna brigada |  Fakulteta ŠOUM |  Problemani.si |  Litera |  Zavod PIP |  Zdrava Zabava |  KUD Študent |  ŠTUK |  KŠDDM |  BEST |  Dijaška skupnost Maribor |  Zavod za mladinsko popotništvo |  Šourock |  Solidarnostni sklad
Domov > Novice > Sociala > Maribor podpira nadarjenost

Maribor podpira nadarjenost

Javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov Mestne občine Maribor

9.8.2017 10:03:54

Mestna občina Maribor (MOM) je objavila razpis, preko katerega bo v šolskem oziroma študijskem letu 2017/18 podelila štipendije nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOM.

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov so do štipendije upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja vključno od drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno od drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v MOM,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje,
 • nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost,
 • niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe,
 • nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje ali četrte alineje predhodnega odstavka, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje oziroma četrte alineje predhodnega odstavka izpolnjujejo.

 

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

 • najvišja mesta na šolskem tekmovanju,
 • najvišja mesta na regijskem tekmovanju,
 • najvišja mesta na državnem tekmovanju,
 • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
 • udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
 • nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
 • objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku,
 • drugi izjemni dosežki, ki so posebej opredeljeni v kriterijih.

Za več informacij obišči spletno stran Mestne občine Maribor.

 

 

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGMOM

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGarhiv DOSTOP.siMOM razpisuje štipendije za nadarjene.

Domača stran