ŠOUM |  Smic.si |  Študentska delovna brigada |  Fakulteta ŠOUM |  Problemani.si |  Litera |  Zavod PIP |  Zdrava Zabava |  KUD Študent |  ŠTUK |  KŠDDM |  BEST |  Dijaška skupnost Maribor |  Zavod za mladinsko popotništvo |  Šourock |  Solidarnostni sklad
Domov > Novice > Sociala > Ženske aktivne v podjetniških vodah

Ženske aktivne v podjetniških vodah

Globalni trend rasti ženskega podjetništva se nadaljuje

13.9.2017 10:21:01

Podjetniška aktivnost žensk je v svetovnem merilu višja za 10 %, od leta 2014 pa se je za 5 % zmanjšala razlika med spoloma. V Evropi je vse več žensk optimističnih glede možnosti ustanavljanja novih podjetij.

Žensko podjetništvo v svetu narašča. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja oz. GEM (Global Entrepreneurship Monitor) in v katero je vključena tudi Slovenija.

Žensko podjetništvo v svetu narašča. V preteklem letu je v 74 gospodarstvih po vsem svetu začelo s poslovanjem 163 milijonov žensk, medtem ko je 111 milijonov podjetnic vodilo ustaljena podjetja. Primerjava 63 gospodarstev, ki so bila vključena v aktualno raziskavo in poročilo o ženskem podjetništvu izpred dveh let kaže, da se je celotna zgodnja podjetniška aktivnost, merjena s TEA indeksom (angl. TEA - Total Early-stage Entrepreneurial Activity), med ženskami povečala za 10 %, razlika med spoloma (razmerje med ženskami in moškimi, ki se podjetniško udejstvujejo) pa se je zmanjšala za 5 %. V teh gospodarstvih je zabeležen tudi 8 % porast ustaljenih podjetnic.

 

Podjetniška aktivnost žensk v Evropi je še vedno nizka, vendar narašča zaznavanje poslovnih priložnosti

Deleži ženskega podjetništva se med različnimi gospodarstvi zelo razlikujejo. GEM združuje gospodarstva v pet proučevanih skupin glede na raven gospodarskega razvoja (z uporabo meril, ki jih je določil Svetovni gospodarski forum) in šest geografskih regij: vzhodna in južna Azija ter Pacifik, Evropa in osrednja Azija, Latinska Amerika in Karibi, Bližnji Vzhod in Severna Afrika, Severna Amerika in podsaharska Afrika.

Deset odstotkov anketiranih podjetnic samostojno opravlja svoje dejavnosti in ne namerava dodatno zaposlovati v naslednjih petih letih. Evropa ima najvišjo frekvenco ženskih podjetij z enim samim zaposlenim, ki nimajo namena zaposlovati nikogar drugega.

 

Pa v Sloveniji?

Podatki za Slovenijo so manj spodbudni. Prof. dr. Karin Širec izpostavlja: »V letu 2016 smo v Sloveniji sicer zabeležili ponoven porast deleža zgodnje podjetniške aktivnosti žensk, vendar kljub temu z le dobro tretjino novih in nastajajočih podjetnic zaostajamo za povprečjem participacije žensk v primerjavi z vsemi proučevanimi skupinami držav GEM, zato ne moremo govoriti o kakšnem znatnem izboljšanju vključenosti žensk v zgodnjo podjetniško aktivnost.« Prof. dr. Miroslav Rebernik, vodja slovenskega raziskovalnega tima dodaja: »Tudi po kazalniku ustaljene podjetniške aktivnosti žensk Slovenija zaostaja, s tem pa ostajajo ženske kot ena izmed ranljivejših skupin prebivalstva še naprej pomemben neizkoriščeni potencial v vseh fazah podjetniške aktivnosti.«

Dodaten vpogled v kakovost zgodnje podjetniške aktivnosti žensk nakazuje prevladujoč motiv za vključevanje v podjetništvo. Delež podjetništva iz nuje se je med slovenskimi podjetnicami poslabšal. Sklenemo torej lahko, da se je hkrati s povečanjem zgodnje podjetniške aktivnosti žensk povečal tudi delež podjetniške aktivnosti iz nuje, sočasno pa se je zmanjšal delež zgodnje podjetniške aktivnosti žensk, povezan z zaznavanjem priložnosti. Slovenijo tako najdemo na 17. mestu na lestvici proučevanih držav, med katerimi imajo najmanj novih in nastajajočih podjetnic zaradi nuje Švedska, Italija, Finska in Luksemburg.

 

Informacija o izvedbi in dostopnosti raziskave:

Raziskavo o ženskem podjetništvu so opravili raziskovalci GEM Donna Kelley, Benjamin S. Baumer, Candida Brush, Patricia Greene, Mahnaz Madavi, Madhi Majbouri, Marcia Cole, Monica Dean and René Heavlow. Izdajo raziskave so finančno podprli Babson College, Smith College, Universidad Del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK), Korea Entrepreneurship Foundation and Tecnológico de Monterrey. Celotno poročilo pod naslovom Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report je dostopno na gemconsortium.org/. Vsebuje razporeditve podatkov po državah, vključno s Slovenijo. Navedeni rezultati pa so vključeni tudi v raziskavi GEM Slovenija 2016, ki jo podpira agencija SPIRIT in je dostopna tudi na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij ter na spletni strani globalnega konzorcija, kjer najdete tudi rezultate raziskav za ostale države.

 

 

http://www.dostop.si/Slikevsebina/pisec.JPGDOSTOP.si / UM

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGsplet (vir)Globalno gledano je vse več in več žensk, ki se ukvarjajo s podjetništvom.

ČE 24.05 09:40 Predavanje Zadružništvo kot alternativa
ČE 24.05 09:45 Medijski dan 2018
ČE 24.05 10:00 Pridne note 2018
ČE 24.05 18:00 Z INOVACIJO NA SLOVENSKI TRG
ČE 24.05 19:30 Veganska večerjica
Domača stran