ŠOUM |  Smic.si |  Študentska delovna brigada |  Fakulteta ŠOUM |  Problemani.si |  Litera |  Zavod PIP |  Zdrava Zabava |  KUD Študent |  ŠTUK |  KŠDDM |  BEST |  Dijaška skupnost Maribor |  Zavod za mladinsko popotništvo |  Šourock |  Solidarnostni sklad
Domov > Novice > Splošno > Mednarodni projekti UM

Mednarodni projekti UM

Priložnost za nova znanja, izkušnje in prijateljstva

12.10.2017 9:19:45

Znanost že dolgo ni zgolj prebiranje literature in dolgotrajno študiranje v zaprtih prostorih, postala je tudi simbol za povezovanje ljudi z različnih koncev sveta.

Znanost je priložnost za izmenjavo različnih mnenj in informacij, pa tudi sklepanje trdnih prijateljstev med ljudmi s podobnimi pogledi, interesi, prepričanji in predvsem med ljudmi, ki jim življenje predstavlja nenehno izpopolnjevanje njihovega znanja. Prav zato se tudi raziskovalne organizacije že leta poskušajo povezati med seboj in tako postaviti temelje, na katerih postopoma nadgrajujejo že obstoječo, ali gradijo novo znanost. Načinov za povezovanje v tej moderni dobi ni malo. Raziskovalci se spoznavajo preko različnih izmenjav, ki potekajo med univerzami ali raziskovalnimi inštituti, preko konferenc, seminarjev, delavnic ipd.

Sredstva za tovrstna srečanja so večkrat zagotovljena iz mednarodnih ali nacionalnih projektov, zaradi česar so ti projekti velikokrat pomemben most med znanjem in dejanskim prenosom znanja. Zato je pomembno, da univerza ali druga raziskovalna ustanova poskrbi za čim več takšnih projektov in s tem zagotovi svojim zaposlenim, profesorjem in raziskovalcem, možnost izpopolnjevanja njihovega znanja in spoznavanja drugih raziskovalcev.  

Univerza v Mariboru (UM) in Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru (CAMTP, raziskovalni inštitut, ki ga je ustanovil in ga že več kot šestindvajset let vodi mednarodno  priznani raziskovalec na področju teoretične fizike prof. dr. Marko Robnik) sta 4 leta sodelovali kot partnerski raziskovalni organizaciji v evropskem projektu z naslovom »Dynamical systems and their applications« (Dinamični sistemi in njihove aplikacije), ki je potekal v okviru Marie Curie mednarodnih izmenjav raziskovalcev (7th Framework Programme Marie Curie Actions / People / International Research Staff Exchange Scheme) in je trajal od 1. 10. 2012  do 30. 9. 2016. Vodja in glavni koordinator projekta na strani CAMTP je bil prof. dr. Valerij Romanovskij, ki je eden izmed vodilnih raziskovalcev na področju diferencialnih enačb in dinamičnih sistemov. Glavni koordinator projekta na Univerzi Maribor je bil dr. Dušan Pagon, ki je že vrsto let zaposlen kot redni profesor za področje matematike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. 

Udeleženci delavnice »Dynamical Systems and Applications«

Glavno raziskovalno področje omenjenega projekta so dinamični sistemi; to je hitro razvijajoča se veja matematike, saj predstavlja pomembno povezavo med matematiko in drugimi naravoslovnimi znanostmi, kot so fizika, biologija, kemija, elektrotehnika itd. Prav zato opisani projekt prečka tudi mnoga druga znanstvena področja. Velik del dinamičnih sistemov je posvečen analizi dinamike navadnih diferencialnih enačb, ki jih lahko obravnavamo na abstraktnem nivoju, in se tako uvrščajo na področje čiste matematike. Ko pa so te uporabljene za namen modeliranja različnih fizikalnih in tehničnih pojavov, vstopimo na področje uporabne matematike. Vse opisano kaže na interdisciplinarnost projekta, katerega glavni namen je bil oblikovati osnovno razumevanje teorije dinamičnih sistemov in uporabiti to teorijo v analizi modelov realnega sveta, še posebej v fiziki, kemiji, biologiji, tehniki, medicini in nevrologiji. 

Projekt je bil razdeljen na pet delovnih paketov (Work packages), pri katerih so bili jasno določeni posamezni cilji, naloge, področja raziskav in sodelujoče inštitucije. Pri projektu je sodelovalo osemnajst raziskovalnih organizacij – poleg zgoraj omenjenih UM in CAMTP iz Slovenije, še šestnajst drugih: iz Belorusije, Brazilije, Japonske, Kitajske, Madžarske, Moldavije, Romunije in Španije. Okrog šestdeset raziskovalcev, ki so bili vključeni v projekt, je pripomoglo k prenosu znanja, izmenjavi izkušenj in informacij ter, ne nazadnje, k nemotenemu poteku projekta. Projekt je potekal preko izmenjave raziskovalcev, ki so za določeno obdobje (en ali dva meseca) gostovali na tuji raziskovalni inštituciji, kjer so se seznanili s tamkajšnjimi strokovnjaki za področje dinamičnih sistemov, njihovimi študenti in sodelavci. Tako je projekt v prvi vrsti deloval povezovalno, saj je združil in seznanil mnoge raziskovalce in njihove inštitucije. 

Prenos in izmenjava znanja sta potekala tudi preko različnih seminarjev, delavnic in konferenc, ki so bili organizirani s projektnimi sredstvi. V Mariboru sta bili organizirani dve konferenci/delavnici z naslovom Dynamical Systems and Applications (22. – 25. 8. 2013 in 8. – 9. 6. 2016) ter številni seminarji, ki so v mesto ob Dravi pripeljali nekatera znana imena s področja dinamičnih sistemov in uporabne matematike, kakor tudi z nekaterih drugih matematičnih področij. 

Omeniti je potrebno še en pomemben cilj tega projekta, in sicer, da se vsi novi rezultati, pridobljeni kot plod mednarodnega sodelovanja in izobraževanja, zapišejo v obliki znanstvenih člankov ter objavijo v uglednih mednarodnih revijah, konferenčnih zbornikih ipd. Tako je nastalo več deset znanstvenih in strokovnih člankov, ki kažejo pestrost in raznolikost projekta ter hkrati prispevajo k mednarodni prepoznavnosti in ugledu Univerze v Mariboru.

 

 

http://www.dostop.si/Slikevsebina/pisec.JPGUM

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGsplet (vir)Poleg UM in CAMTP iz Slovenije, še šestnajst drugih raziskovalnih organizacij.

Domača stran