ŠOUM |  Smic.si |  Študentska delovna brigada |  Fakulteta ŠOUM |  Problemani.si |  Litera |  Zavod PIP |  Zdrava Zabava |  KUD Študent |  ŠTUK |  KŠDDM |  BEST |  Dijaška skupnost Maribor |  Zavod za mladinsko popotništvo |  Šourock |  Solidarnostni sklad
Domov > Novice > Izobraževanje > E-vrt: predstavitev projekta

E-vrt: predstavitev projekta

Mreža izobraževalnih in bivalnih vrtov

11.7.2018 9:08:36

Slovenija poleg naravnih lepot premore veliko zanimivega grajenega vrtnega okolja, ki od nekdaj nastaja zaradi potrebe človeka, da sooblikuje naravo. V Evropi zaznavamo razcvet vrtne kulture, ki mu Slovenija sledi.

Obstaja množica okrasnih bivalnih, zbirateljskih, samooskrbnih ter botaničnih vrtov. Lastniki vlagajo energijo v njihovo nastajanje, nimajo pa učinkovitega informacijskega podpornega okolja za njihovo promocijo, zaradi česar ostaja neizkoriščen tudi njihov velik izobraževalni potencial.​

V sklopu projekta »Po kreativni poti do znanja« je bila oblikovana odlična skupina študentov in mentorjev, ki so začeli uresničevati zamisel o povezovanju ter predstavitvi slovenskih vrtov. Projekt z naslovom »E – vrt: mreža izobraževalnih in bivalnih vrtov« je potekal od marca do julija 2018. Cilj projektov Po kreativni poti do znanja je ustvarjalno prelivanje univerzitetnega znanja z izkušnjami iz gospodarstva ter družbenega okolja z namenom skupnega razreševanja določenih izzivov.

V pričujočem projektu je bila zasnovana informacijska platforma, imenovana eVrt, s katero bo omogočena povezava med lastniki (ponudniki) in uporabniki (iskalci) vrtov. Nastajati je začela baza podatkov o slovenskih vrtovih, ki je lahko temelj za številne izobraževalne in turistične priložnosti.

Sodelovali so študenti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (UM) s pedagoško mentorico/koordinatorico projekta dr. Melito Rozman Cafuta, študenti Filozofske fakultete UM s pedagoško mentorico ddr. Ano Vovk Korže in študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM s pedagoškim mentorjem dr. Markom Hölblom. Kot partnerja z gospodarskega ter družbenega področja sta vključena podjetje Mikro malta d.o.o. Pragersko, delovna mentorica Tatjana P. Nekrep ter Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin, delovni mentor Gorazd Mauer.

V projektu so se sodelujoči osredotočili na pet tipičnih predstavnikov vrtov:

 • samooskrbni izobraževalni vrt,
 • oblikovan okrasni bivalni vrt,
 • okrasni vrt z zbirkami rastlin,
 • manjši botanični vrt in
 • zgodovinski parkovni vrt.

Sledili so prvotni vsebinski zasnovi projekta in izvedli naslednje aktivnosti:

 • Identifikacija vrtov in izdelava kriterijev izobraževalnih vrtov.
 • Izbira vzorčnih izobraževalnih vrtov po določenih kriterijih.
 • Oblikovanje skupne zunanje podobe platforme in s tem mreže vrtov.
 • Oblikovanje e-prikaza posameznih tipov vrtov glede na zahteve in možnosti platforme.
 • Zasnova informacijske platforme za potrebe izobraževalnih vrtov.
 • Izdelava informacijske platforme s pilotnimi primeri vrtov.
 • Testiranje informacijske platforme na konkretnih primerih.
 • Promocija informacijske platforme v javnosti.

Študenti in mentorji so opravili veliko dela na terenu, saj so obiskali zelo različne vrtove, jih raziskali in spoznanja uporabili pri izvajanju nalog za dosego konkretnih ciljev. Študenti so uporabljali najnovejše pristope, ob pomoči pedagoških in delovnih mentorjev. Dosegli so prvotno zastavljene cilje ter hkrati ob povezanem skupinskem delu pridobili nova znanja in spretnosti.

Rezultati projekta PKP E–vrt bodo širši javnosti dostopni v obliki informacijske platforme eVrt na www.evrt.si. V pilotni fazi služi platforma eVrt za prepoznavanje izobraževalnih in bivalnih vrtov z vidika vsebine, pristopov, ponudbe izobraževalnih programov in izdelkov. Uporabniki lahko pridobijo informacije o vrtovih, z enotnimi kriteriji je omogočena primerjava. Obiskovalci bodo lažje našli vrt, ki jih zanima. Šolarji bodo obiskali več vrtov, se izkustveno učili, kaj zmore narava, imeli možnost predstaviti svoje šolske vrtove in povabiti starše na družinske izlete. Povečan obisk vrtov vpliva na hortikulturno ozaveščenost lokalnega okolja in ima neposreden vpliv na turistično prepoznavnost kraja.

 

 

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGUM

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGarhiv DOSTOP.si



Projekt E-vrt se je oblikoval v sklopu projekta Po kreativni poti do znanja.

Domača stran