ŠOUM |  Smic.si |  Študentska delovna brigada |  Fakulteta ŠOUM |  Problemani.si |  Litera |  Zavod PIP |  Zdrava Zabava |  KUD Študent |  ŠTUK |  KŠDDM |  BEST |  Dijaška skupnost Maribor |  Zavod za mladinsko popotništvo |  Šourock |  Solidarnostni sklad
Domov > Novice > Tehnologija > Digitalizacija ena od prednostnih nalog EU

Digitalizacija ena od prednostnih nalog EU

Internet in digitalne tehnologije spreminjajo svet.

9.8.2018 9:16:04

Tudi Evropska unija postaja vse bolj digitalna, še vedno pa je za vodilnimi državami na tem področju. Povezava si je zato digitalizacijo zadala za eno svojih prednostnih nalog. A Evropska komisija opozarja, da digitalizacija poteka prepočasi.

EU mora digitalni dobi prilagoditi svoj notranji trg. Odstraniti mora regulativne ovire med 28 državami članicami ter ustvariti enotni digitalni trg, s čimer lahko evropsko gospodarstvo letno pridobi 415 milijard evrov, povezava pa bo bogatejša za več sto tisoč delovnih mest.

Strategijo za enotni digitalni trg sestavljajo tri področja oziroma stebri politike. Prvo je večja dostopnost spletnih izdelkov in storitev za potrošnike in podjetja, s čimer bi se digitalno okolje EU spremenilo v izenačen in neoviran tržni prostor nakupovanja in prodaje. Drugi steber je spodbudno okolje za digitalna omrežja in storitve, tretji pa digitalizacija kot gonilo gospodarske rasti.

Evropska komisija v letošnjem poročilu o napredku članic EU pri digitalizaciji ugotavlja, da je od leta 2016 do leta 2017 opaziti napredek, a druge regije po svetu napredujejo še hitreje.

Prvo mesto med 28 državami članicami zaseda Danska, sledijo Finska, Švedska in Nizozemska. Slovenija je na letošnji lestvici digitalnega gospodarstva in družbe prehitela dve državi in je na 15. mestu. Na zadnji mesti je komisija uvrstila Romunijo in Bolgarijo.

Slovenija je v zadnjem letu dni znatno napredovala pri uporabi internetnih storitev in opravljenih digitalnih javnih storitvah ter ostaja nad povprečjem EU pri vključevanju digitalne tehnologije. Ravni človeškega kapitala so stabilne. Vendar povezljivost ostaja pod povprečjem EU. Poročilo tudi ugotavlja, da uvedba in razširjenost hitre in mobilne širokopasovne povezave v Sloveniji napredujeta počasneje, kot je bilo načrtovano.

Da bi digitalizacija v Evropi napredovala hitreje, je med drugim treba ljudi naučiti digitalnih veščin, ki mladim in odraslim omogočajo aktivno sodelovanje v digitalni družbi in digitalnem svetu, je povedala slovenska ambasadorka Evropskega tedna programiranja (Codeweek) Katja K. Ošljak. Po ocenah Evropske komisije bo v Evropi do leta 2020 primanjkovalo okoli milijon zaposlenih z znanjem informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

NaspodbujanjepoučevanjadigitalnihveščinseosredotočatudiprojektEvropskitedenprogramiranjaoz.Codeweek. Vsrediščuprojekta,kipotekavvečkot50 državahvEvropiinposvetu,jeprogramiranje.Doleta 2020najbivizobraževanjevokviruCodeweekavključilinajmanj50 odstotkovučencev,ješepovedalaKatjaK.Ošljak. »Brezdigitalnihveščinvprihodnjenebošlo,« jepoudarila.

 

 

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGKrog STA

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGsplet (vir)Evropska komisija poziva članice, da naj pri digitalizaciji napredujejo hitreje.

Domača stran