ŠOUM |  Smic.si |  Študentska delovna brigada |  Fakulteta ŠOUM |  Problemani.si |  Litera |  Zavod PIP |  Zdrava Zabava |  KUD Študent |  ŠTUK |  KŠDDM |  BEST |  Dijaška skupnost Maribor |  Zavod za mladinsko popotništvo |  Šourock |  Solidarnostni sklad
Domov > Novice > Izobraževanje > ŠOS opozarja: fakulteta je v prekršku!

ŠOS opozarja: fakulteta je v prekršku!

Visokošolski zavod ponuja štipendijo v višini 1000 evrov za vpis na študijski program

10.8.2018 11:03:10

Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze (FDŠ) je le 2 dni po objavi rezultatov prvega vpisa (prejeli so le 4 prijave) objavila razpis za štipendije za študijsko leto 2018/2019.

Z objavljenim razpisom podeljuje štipendije v višini 1000 evrov desetim študentom, ki se vpišejo na njen koncesioniran program. Ob tem študentom sploh ni potrebno izpolniti študijskih obveznosti.

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) to razumejo kot plačilo za fiktiven vpis na koncesionirane programe zasebnih fakultet, ki kljub (pre)nizkemu vpisu že leta prejemajo javna sredstva v milijonskih zneskih. Ta primer na ŠOS-u vidijo kot simptom številnih težav visokega šolstva: komercializacije, privatizacije, fiktivnih vpisov, pomanjkanja opredelitev javne službe, javnega interesa in javnih sredstev, inflacije študijskih programov, avtonomije visokošolskih zavodov in slabe štipendijske politike.

26. julija 2018 je FDŠ objavila razpis za štipendije za študijsko leto 2018/19. To bi lahko bila dobra novica, saj je vsaka štipendija za študente dobrodošla. Štipendij je v Sloveniji premalo (in število še upada): državno štipendijo prejema le 1/5 vseh študentov, povprečna višina štipendije, medtem ko mesečni življenjski stroški študenta krepko presegajo 500 evrov, znaša le 125 evrov. Štipendije kljub temu pomagajo kriti življenjske stroškov študentov in s tem omogočajo enak dostop do izobraževanja.

Vendar so »štipendije« FDŠ drugačne, saj je predmet razpisa »štipendiranje študentov oziroma študentk, ki so v študijskem letu 2018/19 prvič, s prvo željo, vpisani na univerzitetni študijski program Javna uprava, 1. stopnja, na redni način študija«. Ne gre torej za omogočanje splošnega dostopa do izobraževanja, saj so omenjene štipendije vezane na točno določen študijski program. Ne zagotavljajo potrebnega kadra (kot štipendije za deficitarne poklice), saj ne gre za deficitarno področje. Merilo za izbor ni socialno stanje (kot pri državnih štipendijah), ni določenih minimalnih pogojev (kot npr. pri Zoisovih štipendijah), študenti pa skladno z določili razpisa ne rabijo zaključiti letnika oz. študija, kot velja za druge štipendije (po Zakonu o štipendiranju). Za štipenditorja, FDŠ, je torej dovolj, da se študenti zgolj vpišejo na študijski program, saj jim ni potrebno opraviti študijskih obveznosti, kar je v letošnjem letu novost. To bi si lahko torej interpretirali kot plačilo v višini 1000 evrov za t.i. fiktivni vpis.

FDŠ je zasebni visokošolski zavod, ki izvaja študijski program na podlagi koncesije. Tako ima z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sklenjeno koncesijsko pogodbo o financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov v obdobju 2017 – 2020. Pogodbeno določilo v 15. členu pravi, da se koncesija odvzame, če je vpis v prvi letnik manjši od 20 študentov: torej se mora na FDŠ vpisati vsaj 20 študentov, da si zagotovi javna sredstva. Na prvem roku za vpis v prvi letnik za študijsko leto 2018/2019 so se na program Javna uprava prijavili zgolj 4 študenti. Informacija je bila s strani MIZŠ objavljena 24. julija 2018. Razpis za štipendije je bil objavljen le 2 dni kasneje.

Zaradi nesistemskega sistema financiranja z uredbo in koncesijskimi pogodbami je pričakovano, da si poskušajo koncesionarji na vse načine zagotoviti dovolj študentov. Manj razumljivo je, da kršitev pogodbe doslej ni vplivala na financiranje in koncesijsko pogodbo, čeprav tega minimuma že v preteklih letih niso dosegali. Analize prijav za vpisna dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih visokošolskih zavodih in koncesijah v študijskih letih kažejo, da se je npr. na FDŠ koncesioniran program Javna uprava v letu 2017 vpisalo 16 študentov, v letu 2016 pa 12 študentov. Za teh nekaj študentov je FDŠ iz proračuna (za financiranje študijske dejavnosti) v letu 2018 prejel 832.562,13 evra, podoben znesek pa tudi v vseh preteklih letih. Zato si lahko očitno tudi privošči, da zanemarljiv delež teh sredstev nameni študentom v obliki »štipendije«.

Sredstva za financiranje študijske dejavnosti so sicer namenska, kar je določeno tudi s koncesijsko pogodbo. Vendar je dokazovanje namenske rabe sredstev težavno, saj ni določene meje med t.i. javnimi in tržnimi sredstvi. Definicije javne službe ne določa niti Zakon o visokem šolstvu (ZViS).

V resnici pa javna služba (in tudi javna sredstva) ni opredeljena niti na javnih visokošolskih zavodih, na kar so opozorile številne nedavne afere, vezane na sporna izplačila profesorjem preko avtorskih pogodb (ob pogodbi o zaposlitvi za polni delovni čas), dodatke za stalno pripravljenost ali tudi prodajo (tudi plagiatorskih) »storitev na trgu«.

Jaka Trilar, predsednik ŠOS: »Širši primer kaže, da smo študenti vedno bolj postavljeni v vlogo potrošnikov izobraževalnih storitev, ki se vsako leto širijo, podvajajo, si konkurirajo in se vedno bolj agresivno in brez sramu tržijo. Smo (vpisne) številke, ki se lahko s formulo iz ZViS pretvorijo v evre; ob tem pa plačujemo tudi vpisnine ter šolnine za redne in izredne študijske programe. Postajamo surovina, ki jo visokošolski zavodi pretvarjajo v dobiček in izdelki, ki se ustvarjajo za trg dela. Država pa postaja le še financer avtonomnih visokošolskih zavodov ter servis za gospodarstvo. Zato bo v prihodnjem vladnem mandatu potreben resen premislek o razvoju visokega šolstva v Sloveniji.«

 

 

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGŠOS

http://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGarhiv DOSTOP.siŠOS opozarja na nepravilnosti.

Domača stran