O projektu

ŠTUDENTSKA DELOVNA BRIGADA

Študentska delovna brigada je s svojo 18. letno zgodovino največji prostovoljni projekt Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM). Od leta 1999, ko je idejni vodja projekta Zoran Kačičnik prvič zbral ekipo študentov, se med počitnicami na pobudo ŠOUM zberemo študentje, ki smo pripravljeni prostovoljno pomagati pomoči potrebnim. Pomoč nudimo prebivalcem krajev, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi.

S svojim trdim delom pomagamo krajanom pri obnovi in ponovni oživitvi njihovih krajev. Do sedaj smo pomagali že pri najrazličnejših opravilih: odstranjevali smo posledice potresa, plazu, obnavljali turistične in tovorne poti, čistili in urejali jaške, krajevne vodnjake, vhode in notranjost rudnikov, krajevne znamenitosti, razgledne stolpe in pleskali ograje, mostove in forma vive.

Namen študentske delovne brigade je v prvi vrsti pomoč pomoči potrebnim, spodbujanje solidarnosti med študenti, zelo pomembno pa je tudi druženje, saj se tu sklenejo prijateljstva, ki trajajo še dolgo po zaključku študija.

Poleg dela pa Študentska delovna brigada združuje zabavo, spoznavanje Slovenije, njenih skritih lepot in raznolikih običajev.

DELOVNI DAN

Naš delovni dan se prične z bujenjem ob 7. uri zjutraj.  Do 8. ure imamo čas, da se umijemo, zajtrkujemo in pripravimo na delo. Ob 8. uri se prične delo na deloviščih, ki traja do 15. ure. Brigadirke in brigadirji smo razdeljeni na delovne skupine, vsaka ima svojega vodjo, ki je zadolžen za organizacijo in nemoten potek dela. Na deloviščih se dela 9 dni, zadnji dan pa je namenjen pospravljanju tabora in pripravi na odhod domov.

Vsak dan je nekdo ob brigadirjev zadolžen za pomoč v kuhinji (pomivanje posode, priprava malice, pomoč pri pripravi kosila in večerje, čiščenje tabora).

Po končanem delu, ob 15. uri, sledi kosilo in popoldanske aktivnosti. Druženje z domačini, športne in družabne igre, ogledi krajevnih znamenitosti in spoznavanje kulturne dediščine okoliških krajev. Letos pa bodo popoldne organizirane kreativne delavnice.

Vsak študent, ki se udeleži Študentske delovne brigade, se vsako leto z veseljem znova prijavi. To je dokaz, da se študentje, ki se udeležujemo tega projekta zavedamo pomena prostovoljnega dela in nudenja pomoči. Skozi desetdnevno druženje se naučimo dela v skupinah, povečamo pa tudi svojo odgovornost do drugih in s tem spodbujamo naš občutek za solidarnost. Naučimo se živeti v naravi in z njo, saj vsako leto kampiramo na prostem, izven urbanih naselij.

VTISI

Sami brigadirji so o projektu in vtisih povedali naslednje:

* druženje z drugimi študenti ob opravljanju koristnih del
* prvovrstne delovodje
* super ekipa in vodja skupine
* lepa lokacija za nastanitev
* prijazni domačini
* prvovrstna hrana
* Celotna Študentska delovna brigada je bila zelo dobra