Zgodovina

18. Študentska delovna brigada – Radlje ob Dravi

18. Študentska delovna brigada je potekala od 22. julija do 31. julija 2016, v Občini Radlje ob Dravi, kjer je več kot 40 študentov prostovoljno pomagalo občanom.

Glavne dejavnosti so bile obnavljanje gozdnih in vodnih učnih poti ter urejanje piknik prostora v predelu imenovanem Havaji. V omenjenem delu so se naredili mostovi čez hudournike, obnovile so se številne stopnice in ograje na poteh, prenovile so se oznake in orodja za vaje na trim stezi ter še marsikaj drugega.

V veliko pomoč nam je bila občina z vsem materialom, orodjem in tudi delovno silo. Prav tako smo zelo veseli odziva krajanov lokalnih skupnosti, ki so z veseljem priskočili na pomoč vsak sleherni dan brigade in nas sprejeli medse kot svoje. 

Delilnik

17. Študentska delovna brigada – Dobrovnik

17. Študentska delovna brigada je potekala od 17. julija do 26. julija 2015 v občini Dobrovnik. Brigade se je udeležilo približno 50 študentov iz celotne Slovenije, ki so prostovoljno pomagali domačinom.

Prioriteta je bilo odstranjevanje posledic poplav v mestni občini Dobrovnik. Tako smo v dopoldanskem času, od 8.00 do 15.00, obnavljali mostove in prepustne kanale v središču Dobrovnika, urejali sprehajalne poti v okolici Bukovniškega jezera, sanirali most, obnovili Most ljubezni, obnovili brunarice in še drugo.

Nič manj pestro ni bilo tudi ob popoldnevih in večerih.  Domačini so nam pripravili ogled vinske kleti in nas peljali v adrenalinski park, kjer smo iztrošili vso odvečno energijo.

Največji pečat na brigadi je pustilo druženje z domačini, pa naj je bil to piknik, igranje nogometa, prepevanje ob zvokih harmonike ali druženje ob večerih.

Delilnik

16. Študentska delovna brigada – Nova Gorica (Čepovan & Lokovec)

V času študijskih počitnic, med 18. In 27. julijem 2014, se je že šestnajstič odvijala  Študentska delovna brigada – največji prostovoljski projekt Študentske organizacije Univerze v Mariboru.

Tokrat smo se študentje odpravili pomagat v Mestno občino Nova Gorica, natančneje v krajevni skupnosti Čepovan in Lokovec, ki ju je močno prizadel letošnji žledolom.

Prioriteta je bilo odstranjevanje posledic žledoloma, ki je v Čepovanu in Lokovcu povzročil nepredstavljivo škodo.  Tako smo čistili planinske in pohodne poti, odstranjevali podrto drevje in vejevje, pripravljali drva za zimo starejšim krajanom…

Seveda pa je brigadirsko delo vedno pestro: brusili in barvali smo otroška igrala pri OŠ Čepovan, urejali okolico Medgeneracijskega doma v Čepovanu (betonirali, tlakovali, postavljali lesene klopce..), očistili bližnji potok, barvali ročno kovane ograje v okolici cerkve v Lokovcu, pleskali in urejali kulturni dom v Zgornjem Lokovcu, izkopali zasuto vodno zajetje in še bi lahko naštevali.

Nič manj pestro ni bilo tudi ob popoldnevih in večerih.  Domačini so nam pripravili ogled kovačije, kjer so se brigadirji lahko sami preizkusili v kovanju izdelkov na star način, kar se je izkazalo za zelo zahtevno nalogo.

Največji pečat na brigadi pa je seveda pustilo druženje z domačini, pa naj je bil to piknik, igranje nogometa, prepevanje ob zvokih harmonike ali reševanje štabnega šotora pred poplavo zaradi močne nevihte.

Na 16. Študentsko delovno brigado v Čepovanu in Lokovcu nas bo spominjalo veliko stvari: naporno in odgovorno delo, dež, ki nas je poskušal spraviti v slabo voljo skoraj vsak dan, druženja pozno v noč in nova prijateljstva med brigadirji.

Še posebej pa ne bomo pozabili domačinov – preprosti, prijazni in velikodušni obrazi, ki so nam priskočili na pomoč kadarkoli smo jih potrebovali; bodisi je šlo za pomoč pri delu, popravilo orodja ali skodelico vroče kave med delom. 

Delilnik

15. ŠDB Radeče

15. študentska delovna brigada je potekala od 19. julija do 28. julija v občini Radeče. Delovne brigade se je udeležilo 44 brigadirjev, ki so prostovoljno pomagali krajanom pri urejanju okolice in ponovni oživitvi kraja. V desetih dneh smo uspešno uredili 12 lokacij, kjer smo uredili teren in okolico hiše na Magolniku, postavili lesen oder za razne prireditve, grabljali pokošeno travo, tlakovali, pobarvali hišo, postavili ograjo na Špičniku, obnovili kozolec na Falentu, uredili park Dvor, sekali in podirali drevesa, pospravili in počistili podstrešje ter pripravili teren za odvodnjavanje na Trinkovi domačiji, očistili okolico ribnika ob Savi, obnavljali markacije, pomagali domačinom pri cepljenju drv in ostalih vsakdanjih opravilih ter pripravili drva za ozimnico ljudem, potrebnih pomoči.

Delilnik

14. ŠDB Luče & Solčava

14. študentska delovna brigada je izjemoma potekala v dveh občinah, in sicer v Solčavi in Lučah. Skupina študentov je kraje obiskala med 20. in 29. julijem. Brigadirji smo kljub slabemu vremenu uspešno opravili vse zadane naloge o katerih smo se predhodno dogovorili z občinami. V času našega bivanja v Logarski dolini smo opravili naslednje naloge: očistili in obnovili smo 7 kilometrov dolgo sprehajalno pot, prenovili smo mostove, uredili invalidne poti, pomagali smo pri čiščenju arheoloških najdb, obnavljali pohodno pot okoli Luč ter pomagali domačinom pri obnovi ograj ter ostalih vsakdanjih opravilih.

Delilnik

13. ŠDB Žužemberk 2011

 

 

13. Študentska delovna brigada je potekala v občini Žužemberk med 22. in 31. julijem 2011. Delovne brigade se je udeležilo 42 prostovoljcev. Po desetih dneh smo se z Žužemberka vrnili polni vtisov, lepih spominov, zanimivih izkušenj ter novih sklenjenih prijateljstev. Štiri delovne skupine so v desetih dneh zaključile delo na treh deloviščih. Udeleženci brigade smo prostovoljno uredili in očistili okolico pokopališča Hinje, prenovili medkrajevno Rimsko cesto nad Žužemberkom ter očistili in obnovili stopnišče ob gradu Žužemberk

 Delilnik

12. ŠDB Grad 2010

12. ŠDB Grad 2010

12. Študentska delovna brigada je potekala v občini Grad na Goriškem med 16. In 25. julijem 2010. V desetih dneh našega bivanja smo s svojim prostovoljnim delom pomagali domačinom pri vsakodnevnih opravilih, uredili in očistili so več kot 3 kilometre Graščakove poti, prebarvali ograjo v športnem parku, renovirali kužno znamenje Beli križ, očistili so okolico kamnoloma in prenovili kontejner v športnem parku, prav tako pa čistili azilni zbirni center.

Delilnik

11. ŠDB Vipava 2009

11. ŠDB Vipava 2009


V Vipavi se je odvijala 11. ŠDB. V tem primorskem mestu smo pomagali od 27.7. do 2.8. 2009. Brigadirji smo okoli obzidja iz prve svetovne vojne, na Gradišču v kraju Sanabor, posekali drevesa, jih odstranili iz gozda in uredili pešpot okoli obzidja. V mestu Vipava smo očistili enega izmed mnogih izvirov reke Vipave: odstranili mulj in odvečna drevesa. Prav tako smo uredili otroško igrišče in zavarovali kostanje v centru mesta. Prebarvali in uredili smo tudi naslednje mostove: ob izviru reke Vipave, most čez Vipavo in mostova čez reko Belo. Brigadirji pa so začeli urejati tudi ograjo okoli športnega igrišča.

 10. ŠDB Kozje 2008

10. ŠDB Kozje 2008


Študentje smo se lansko leto, med18. in 27. julijem 2008, odpravili v občino Kozje. Brigadirke in brigadirji smo urejali gozdne poti, vhod in notranjost zapuščenega rudnika, barvali in urejali igrišče v Kozjem, urejali mostove in ograje. Priskočili smo na pomoč tudi pri prekrivanju strehe, urejanju okolice ribnika, hranjenju srnic, čiščenja podstrešja, barvanju ograj. Ponovno pa so se v Kozje vrnili konec avgusta, kjer smo pomagali pri urejanju in sanaciji objektov, ki so bili poškodovani v avgustovskih neurjih.9. ŠDB Kotlje - Obretanovo 2007

9. ŠDB Kotlje - Obretanovo 2007


Koroško in njene lepote smo si študentje dodobra ogledali in naužili na 9. Študentski delovni brigadi. Med 20. in 29. julijem 2007 se je takratna delovna brigada odvijala Krajevni skupnosti Kotlje, natančneje v kraju Obretanovo, na Ravnah na Koroškem. Mariborski študenti smo krajanom Kotelj pomagali pri obnovi turističnih in zgodovinskih poti ter objektov. Pomagali smo pri prenovi muzeja, barvanju mostov in Forma viv, s tem smo oživili kulturne znamenitosti in s tem turizem, ki predstavlja eno izmed možnost razvoja v teh krajih.
8. ŠDB Gradin 2006

ŠDB Gradin 2006


8. študentska delovna brigada je ponovno potekala v Slovenski Istri, natančneje v občini Koper, krajevni skupnosti Gradin. Od 21. in 30. julija 2006 je okoli 30 študentov pomagalo prebivalcem Krajevne skupnosti Gradin. Urejali smo turistično pot od Pavličev do pučev ter od Pavličev pa vse do izvira reke Dragonje, turistično pot do obrambnih beneških stolpov v Starcih, sčistili tovorno pot od Hrvojev do Topolovca. Pri Pregari smo uredili dostop do okolice vodnjaka iz leta 1959, ki ga nameravajo spet oživiti. Študentje pa smo v Abitantih očistili še okolico najstarejšega hrasta v Sloveniji. Ob vseh navedenih aktivnostih, pa smo prebivalcem tega demografsko ogroženega območja pomagali tudi pri vsakodnevnih opravilih: košenje travnikov, urejanje ograj.7. ŠDB Krvava Peč 2005

7. ŠDB Krvava Peč 2005


Sedma Študentska delovna brigada je potekala v občini Velike Lašče. V desetih dneh (brigada je potekala med 22. in 31. julijem) so študentje uredili okolico zapuščene osnovne šole v kraju Krvava Peč, v kateri je Dom veteranov vojne za Slovenije. Obnavljali so turistične poti v občini Velike Lašče, krajanom pa so priskočili na pomoč pri vsakdanjih opravilih, in začetku gradbenih del za ureditev športnega igrišča.

ŠDB Bovec 2004 (izredna)

Mariborski študentje so v letu 2004 izvedli še eno Študentsko delovno brigado, ki je potekala med 23. in 27. septembrom 2004 v Bovcu in Čezsoči. V teh krajih je nastala največja škoda ob takratnem potresu. 10 študentov je pomagalo pri popotresni obnovi tamkajšnjim družinam. Pomagali so jim pri selitvi in demontaži stanovanjske opreme.6. ŠDB Bohor 2004

ŠDB Bohor 2004


Brigada, ki je potekala na Bohorju nad Senovim med 23. julijem in 1. avgustom 2004, je bila 6. po vrsti. Ssvojim prostovoljnim delom so pomagali pri zaključni fazi izgradnje javnega vodovoda in turistične poti ob njem. Poleg tega so obnovili poti do slapov, ki so bile zapuščene in težko dostopne. Urejali so tudi poti v zapuščen in zasut rudnik v neposredni bližini Žvegljičeve kmetije. Poleg tradicionalne delovne brigade, pa so študentje v organizaciji ŠOUM leta 2004 izvedli tudi projekt Pomoč krajanom Slovenske Istre, ki je potekal med 17. in 20. julijem 2004.5. ŠDBSlovenska Istra 2003

ŠDB Slovenska Istra 2003


V Slovensko Istro so se brigadirji prvič odpravili leta 2003. V Abitantih – Slovenski Istri, natančneje v vasi Belvedur je okoli 50 študentov pridno pomagalo od 20. do 30 julija. Obnovili so arhitektonske znamenitosti slovenske Istre in turistične poti ob reki Dragonji. Obnavljali so poljske poti iz Gradina in Sirčev v dolino Malinske, urejali okolico cerkve sv. Hieronima v Topolovcu in cerkve ter pokopališča v sv. Simonu, pešpoti do stolpov v Sirčih, vaško jedro v Hrvojih, obcestne zidove, vaške kali v Pavličih, Žernjovcu in na Belvedurju.4. ŠDB Osilnica 2002

ŠDB Osilnica 2002


Osilnico na Dolenjskem so brigadirji obiskali leta 2002. Četrta brigada je potekala v času poletnih počitnic, od 30. julija do 7. avgusta. Študentje so pomagali pri sanaciji Mirtoviškega potoka in turistične poti ob njem ter za to opravili okoli 2600 delovnih ur. Študentje so s svojim prostovoljnim delom pomagali prebivalcem Osilnice z okolico, najbolj odročne, najmanjše in demografsko ogrožene občine na Dolenjskem. Leta 2004 so študente brigadirje na delu obiskali tudi številni poslanci Državnega zbora RS, obiskal pa jih je tudi takratni predsednik Državnega zbora, Borut PAHOR. Gostje so si ogledali rezultate našega dela v okolici Osilnice in izrazili veliko mero zadovoljstva nad prostovoljnim delom študentov in rezultati brigade, ki so v korist vseh državljanov Slovenije.3. ŠDB Log pod Mangartom 2001

Tretja brigada je potekala v času poletnih počitnic, in sicer od 13. do 22. julija 2001. 43 študentov je pomagajo pri odpravi posledic zemeljskega plazu, ki je trajno zaznamoval idilično vasico Log pod Mangartom. Delo brigadirjev ni bilo omejeno samo na vas z okolico, temveč so pomagali tudi prebivalcem najbolj zahodne slovenske vasi Robidišče, ki je demografsko ogrožena. Med drugim so študentje uredili pot na Mangartsko sedlo in prenovili most, ki je za domačine zelo pomemben.2. ŠDB Kobarid 2000

ŠDB Kobarid 2000


Od 15. do 22. julija 2000 je v občini Kobarid potekala druga Študentska delovna brigada. Študentje so prav tako pomagali pri odpravi posledic potresa, ki je 1998 prizadel Posočje in tako tudi občino Kobarid. Pomagali so posameznim gospodinjstvom, ki so do takrat prejeli najmanj pomoči ter pri izgradnji infrastrukture na občinskih objektih. Urejale so se tudi poškodovane turistične poti v okolici Kobarida.

1. ŠDB Bovec 1999

ŠDB - Bovec 1999


Zgodovina projekta Študentska delovna brigada sega v leto 1999, ko je idejni vodja in ''oče'' projekta Zoran Kačičnik zbral ekipo študentov in v Bovcu organiziral prvo Študentsko delovno brigado, z namenom pomagati pri odpravi posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel Posočje novembra 1998. Pomagali smo pri sanaciji trdnjave Kluže in Fort Herman ter hiš v Bovcu in okoliških krajev. Obnovili smo pet poškodovanih turističnih poti, most in nudili pomoč na kmetijah pri vsakdanjem delu.