Življenjski slog

Alternativno reševanje sporov

Izvensodno reševanje sporov za potrošnike ob nakupu blaga in storitev.

Zgodi se, da se znajdemo v situaciji, ko kupimo blago ali naročimo storitev, bodisi osebno v trgovini ali preko spleta, pri tem pa naletimo na težave.

Kadar imate težave s kupljenim izdelkom ali storitvijo, vam svetujemo, da se obrnete na trgovca oz. njihov center za stranke (kontaktne podatke najpogosteje najdete na spletni  strani trgovca). Kot potrošnik imate praviloma pravico do uveljavljanja garancijskih in stvarnopravnih zahtevkov, kar pomeni, da je odločitev o izbiri zahtevka prepuščena vam. Svojo zahtevo podprite z dokazili (računom, pogodbo, itd.). V kolikor z zahtevkom niste uspešni, lahko težavo poskušate rešiti zunaj sodišča s ti. alternativnim reševanjem sporov. Postopek je cenovno ugodnejši in enostavnejši, a je hkrati zanj potrebno soglasje obeh strank.

V kolikor vaš spor zadeva spletni nakup blaga ali storitev, lahko pritožbo vložite prek spletišča za spletno reševanje sporov.  Samo spletišče je brezplačno in ga lahko uporabljate v vseh jezikih EU. Pri tem postopku boste morali skupaj s trgovcem izbrati organ za alternativno reševanje sporov, ki bo prevzel vašo zadevo. Vsak organ ravna po svojih predpisih in postopkih, možno pa je tudi plačilo pristojbin. Nacionalne kontaktne točke pa so vam na voljo ves čas postopka za pomoč in informacije.

Nevtralni izvensodni organi – skušajo najti skupno rešitev spora.

Nevtralni izvensodni organi (poravnalci, mediatorji, arbitri, varuhi potrošnikovih pravic, pritožbeni odbori za potrošnike) so tisti, ki vodijo postopke alternativnega reševanja sporov. Njihova naloga je, da s predlogi skušajo najti skupno rešitev  spora med oškodovanim potrošnikom in trgovcem.  Izpolnjevati morajo stroga merila kakovosti EU, ki jamčijo, da postopek poteka učinkovito, pravično, neodvisno in transparentno. Največkrat so ti postopki brezplačni ali cenovno zelo ugodni. Rešitev navadno dosežejo v 90 dneh. Po zakonodaji EU lahko organi za alternativno reševanje sporov obravnavajo vse pogodbene spore, za vse tržne sektorje s trgovci, ki imajo sedež v EU.  Poglejte si kateri organi so pristojni v posamezni državi EU.

 

Kontaktirajte potrošniško organizacijo ali regulativni organ

Potrošniške organizacije v vaši državi, ki vam navadno lahko:

 • pojasnijo vaše pravice in
 • pomagajo pri njihovem uveljavljanju.

Če imate težave s ponudnikom storitev, se lahko obrnete tudi na pristojen regulativen organ v vaši državi glede na gospodarski sektor v katerega spada storitev.  Njihove pristojnosti se od države do države razlikujejo.  Številni regulativni organi imajo poseben postopek za ponudnike storitev v svojem sektorju in lahko spore rešijo hitro in pravočasno.

Več informacij:

 Na Evropski potrošniški center Slovenija  se lahko obrnemo kadar se pojavi težava pri nakupu blaga in storitev |
 Na platformi »Spletno reševanje sporov« vložite pritožbo in jo pošljete v obravnavo neodvisnemu organu. |

  Evropski potrošniški center

  Nanj se lahko obrnemo kadar se pojavi težava pri nakupu blaga in storitev v drugi državi EU, Norveški in Islandiji. Lahko vam:

  • pojasnijo pravice, ki jih imate po zakonodaji EU in nacionalni zakonodaji o varstvu potrošnikov,
  • svetujejo o možnih načinih reševanja pritožbe,
  • pomagajo doseči sporazumen dogovor s trgovcem, od katerega ste kupili blago ali storitev preko spleta ali osebno,
  • svetujejo za drug ustrezen organ, kadar vam sami ne bodo mogli pomagati.

  Brezplačne pomoči ste deležni kadar:

  • ste v sporu s trgovcem, ki ima sedež v drugi državi EU,
  • ste se trgovcu že pritožili pisno,
  • se pritožujete v svojem imenu in ne v imenu podjetja.

   

  Če se obrnete na trgovca ali evropski potrošniški center, kot je opisano zgoraj, imate pozneje še vedno možnost, da sprožite postopek na sodišču.

   

  https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGEurope Direct Podravje
  https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet

  Sorodni članki

  Back to top button