Pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI

Kot obiskovalec ali registriran uporabnik (dijak, študent, alumni) portala DOSTOP.SI se strinjate s temi splošnimi pogoji pri obiskovanju oziroma uporabi tega spletnega portala in/ali pri registriranju kot član. Lastnik in upravnik portala DOSTOP.SI (v nadaljnjem besedilu: DOSTOP.SI) lahko kadarkoli spremeni te pogoje. Popravljena različica nastopi v veljavo naslednji dan po objavi na tej spletni strani.

Z registracijo se strinjate, da ste posredovali/a resnične, točne in popolne podatke, ter da ste legalno sposobni sprejeti ta dogovor. Mladoletne osebe morajo pred registracijo pridobiti dovoljenje enega svojih staršev ali zakonitih skrbnikov, v vsakem primeru pa morate imeti za registracijo na portalu DOSTOP.SI najmanj 13 let. DOSTOP.SI si iz utemeljenih razlogov pridržuje pravico prekiniti Vaše članstvo kadarkoli, zaradi katerega koli upravičenega razloga in brez predhodnega obvestila. Vsi registrirani uporabniki so odgovorni za posledice uporabe tega portala.

DOSTOP.SI lahko kadarkoli prekine ponujati storitve, blokira ali izbriše članstvo kadarkoli in brez predhodnega opozorila. V primeru sporov z enim ali več drugimi (ne)člani, DOSTOP.SI ni odgovoren za kakršno koli škodo, sedanjo ali prihodnjo, predvideno ali nepredvideno, znano ali neznano, ki izhaja iz določenega spora ali se nanj navezuje.

Noben javni podatek ne sme kršiti nobenega zakona. S tem se izrecno strinjate in ste v skladu s pravnim redom RS in EU odgovorni za objavljene podatke, besedila in slike. Noben podatek, ki ga naložite ali objavite, ne sme kršiti avtorskih pravic, patentov, blagovnih znamk ali poslovnih skrivnosti ali pravic lastništva, intelektualne lastnine, osebnih ali javnih pravic tretje osebe. Noben podatek, ki ga naložite, ne sme biti zavajajoč, grozeč, obrekovalen ali napadalen.

Kakršnekoli neprimerne ali nezakonite informacije/javne podatke, najdene na našem portalu, ste zavezati prijaviti na info@dostop.si. Če DOSTOP.SI meni, da je Vaša pritožba glede vsebine, ki jo je objavil drug član, upravičena, se bodo vse žaljive vsebine odstranile (besedilo, slike, informacije ali podatke). Pritožbeni postopek je v skladu s členom 14 direktive EU 2000/31/ES o elektronskem poslovanju.

Storitve portala DOSTOP.SI so brezplačne, razen v izrecno določenih primerih.

DOSTOP.SI je registrirana blagovna znamka. Vse pravice pridržane. Vsa besedila, fotografije, slike, skice in druge grafike na tem portalu so zaščitene. Natisnete jih lahko v zasebne namene. Za kakršnokoli drugo uporabo je potrebno dovoljenje lastnika in upravnika portala DOSTOP.SI. Ko registrirani uporabnik vpiše podatke, ki so namenjeni javni objavi na portalu DOSTOP.SI, vključno z besedili, fotografijami, slikami, skicami ali grafikami za profil, vpis v knjigo gostov, komentar, opis fotografije itd., uporabnik podeli portalu DOSTOP.SI neomejene pravice širjenja, uporabe, obdelave, prevajanja ali urejanja teh podatkov. Vsakdo lahko brez dovoljenja doda povezavo do tega portala ali posameznih proizvodov ali strani na tem spletnem mestu. Izjema je uporaba okvirjev in/ali tehnik, pri kateri obiskovalcu ni jasno, na kateri strani brska.

DOSTOP.SI si pridržuje vse pravice in ne prevzema nobene odgovornosti. DOSTOP.SI ne daje nikakršnega eksplicitnega ali implicitnega jamstva glede zanesljivosti, varnosti ali priporočljive narave storitve. Vse pravice so pridržane, razen tistih, ki so izrecno zavrnjene. DOSTOP.SI zavrača vsakršno odgovornost in omejuje svojo odgovornost glede vsebine ali narave objav oziroma škode, ki lahko iz tega izhaja, na najmanjšo možno pravno stopnjo. DOSTOP.SI ne more zagotoviti in ne zagotavlja, da bo delovanje portala DOSTOP.SI neprekinjeno in brez napak. DOSTOP.SI ne daje nikakršnih zagotovil glede rezultatov uporabe tega spletnega portala niti glede zanesljivosti ali natančnosti informacij, ki se tu nahajajo. Ta portal je takšen “kot je” in “kot je na voljo”.

DOSTOP.SI ne daje nikakršnih zagotovil glede delovanja tega portala, informacij, vsebine, gradiva ali izdelkov, ki so predstavljeni na tem portalu. DOSTOP.SI v okviru zakonskih pooblastil zavrača vsakršno zagotovilo, eksplicitno ali implicitno, med drugim vključno z implicitnimi zagotovili glede možnosti prodaje in primernosti v določen namen. DOSTOP.SI ne more nositi odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe tega spletnega portala, med drugim vključno z neposredno ali posredno škodo. Kot uporabnik v celoti in brez zadržkov sprejemate polno odgovornost za vse informacije, ki jih objavite in/ali vse dejavnosti v svojem profilu ali prek njega. Odgovorni ste ne samo za stvari, ki jih objavite na svoji strani, blogu, galeriji slik itd., temveč tudi za komentarje in odgovore, ki jih drugi objavijo na Vaši strani. Neželeno vsebino lahko enostavno odstranite.

Povezave do drugih spletnih strani, vključno z oglasi (bannerji), gumbi in besedilnimi povezavami, so v odgovornosti lastnika povezave. DOSTOP.SI lahko prepreči povezavo do drugih spletnih strani in jih kazensko preganja, če niso v skladu z osebno, normalno in nekomercialno uporabo. Ta spletni portal se lahko uporablja zgolj za osebne, nekomercialne namene, razen če posamezen modul portala predvideva nasprotno.  Tega spletnega portala ne smete uporabljati v neskladju z zakonom ali kakršno koli drugo namero, ki je v nasprotju s pogoji in opozorili v tem besedilu in v drugih besedilih. Uporabnik mora normalno, pazljivo in razsodno uporabljati celoten portal.

Vsak član naj bi prebral in razumel vsa opozorila in smernice tega spletnega portala. Za vsako nadaljnjo uporabo tega portala po opozorilu se bo štelo, da se izvaja izrecno v skladu s temi dokumenti. Za uporabo uporabniških imen, vpisov, gesel in/ali vpisnih kod (v nadaljnjem besedilu “vpisni podatki”) je v celoti odgovoren uporabnik. Uporabnik mora ohranjati zaupnost in varnost vpisnih podatkov. Uporabnik je dolžan kršitev ali zlorabo vpisnih podatkov nemudoma sporočiti portalu DOSTOP.SI na e-mail info@dostop.si.

Uporaba tega spletnega portala je prepovedana v državah, v katerih je katerikoli del tega dogovora neveljaven v skladu z lokalno zakonodajo, brez da bi to pomenilo celotno ali delno neveljavnost tega dogovora. Ta dogovor ter odnos med Vami in tem spletnim portalom ureja zakonodaja RS in EU, ne glede na določbe o navzkrižju zakonov. Morebitna nesoglasja se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

ZASEBNOST

DOSTOP.SI spoštuje Vašo zasebnost. Uporabniki tega spletnega portala soglašate, da Dostop.si kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1). Vedno imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov o registraciji. Zanje lahko zaprosite, jih urejate ali brišete samostojno na portalu ali pošljete e-mail na naslovinfo@dostop.si. Lastnik oz. upravnik portala je odgovoren za obdelovanje podatkov in spoštuje slovensko in evropsko zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Obdelovanje osebnih podatkov je bilo javljeno pristojnemu državnemu organu v skladu z zahtevami področne zakonodaje. Veliko osebnih podatkov, ki jih vpišete v svoj DOSTOP.SI profil, je javne narave in se vpišejo z namenom objave.

Da bi vsakomur zagotovil varnost in zasebnost, DOSTOP.SI ne dovoli objave osebnih podatkov, kot so telefonske številke, naslovi ali e-mail naslovi na portalu DOSTOP.SI razen v primerih, ko posamezen modul portala to izrecno predvideva.

Vaš e-mail naslov ne bo objavljen na tem portalu razen v primeru, ko posamezen modul portala to izrecno predvideva. Vsi drugi podatki so lahko objavljeni. Za objavo večine osebnih podatkov se lahko sami odločite v svojem profilu.

DOSTOP.SI uporablja Vaše registracijske podatke za namene, povezane s storitvami. Registracijski podatki se lahko uporabijo za poosebljenje obiskovalcev na portalu. Samo z Vašo odobritvijo se lahko oglaševalska obvestila pošljejo po e-mailu in/ali SMS-ju. DOSTOP.SI ali njegovi predstavniki ne bodo posredovali osebnih podatkov, ki niso namenjeni objavi, vključno s podatki v zvezi z uporabo te storitve, razen v primerih, ko je bila podana izrecna privolitev, za izpolnitev zahtev veljavne zakonodaje ali za zaščito pravic portala DOSTOP.SI, njenega lastnika ali enega ali več njenih uporabnikov ali članov.

Registrirani uporabniki so zavezani k doslednemu izogibanju naslednjim zadevam, prepovedanim z zakonom in so kaznive:

– Rasizem, ksenofobija, negativizem in diskriminacija. Rasistične opazke, diskriminacija spolov, objavljanje rasističnih slik ali žaljenje tujcev so na portalu DOSTOP.SI prepovedani.

– Javno zmerjanje, objavljanje slik s seksualno vsebino, pedofilija, ponujanje prostitucije ali spremljevalnih storitev in očitno ali neočitno nagovarjanje na spolne aktivnosti. Prepovedano je nalaganje pornografskih slik/besedil, slik/besedil s seksualno vsebino ali izredno erotičnih slik/besedil. Enako velja za nagovarjanje k spolnim aktivnostim po javnih ali osebnih sporočilih. Smešne slike oz. karikature so lahko izjema, če je duhovitost njihova najbolj očitna lastnost.

– Obrekovanje, zmerjanje, nadlegovanje, grožnje, zloraba imena ali slike, zloraba vere, itd. so zakonsko prepovedani in se jih lahko kaznuje. Uporaba zlonamernega jezika, žaljivke, zloraba imena ali slike, obrekovanje in zmerjanje so zato prepovedani tudi na portalu DOSTOP.SI.

– Izrecno je prepovedano objavljati sporočila oz. slike s škodljivo, nevarno, zavajajočo, obrekljivo, zamerljivo, agresivno, rasistično, vulgarno, poniževalno, nespodobno, žaljivo, nasilno, opolzko ali pornografsko vsebino.
– Prav tako je prepovedano uporabljati portala v striktno politične, verske ali komercialne namene. Navedbe političnih strank in objave zastav bodo kaznovane, če se izkaže, da so za njimi politični ali hujskaški nameni. Diskusije o političnih/verskih zadevah so dovoljene, dokler so v mejah spoštljivega obnašanja.

KRŠENJE INTELEKTUALNE LASTNINE

Na portalu DOSTOP.SI lahko objavljate samo svoje lastne vsebine. DOSTOP.SI ni odgovoren za objave besedil, slik ali avdiovizualnega gradiva, za objavo katerih nimate pravic. Če se ugotovi zloraba, bo DOSTOP.SIuporabil primerne ukrepe. Kršenje javnega reda na internetni strani pomeni, da se “smetenje”, zbiranje glasov, pošiljanje nezaželene oglasne pošte v zasebnih ali javnih sporočilih, nezakonite namestitve strani, ponavljanje in pisanje predolgih besedil, itd. lahko kazensko preganjajo. Do drugih uporabnikov portala DOSTOP.SI se vedite primerno in neškodovalno.

Vdori oziroma poskusi vdorov na portal DOSTOP.SI ali v račun katerega od uporabnikov portala DOSTOP.SI je prepovedano in kaznivo. V takšnih primerih, četudi je povzročitelj mladoletna oseba, se bo vedno obvestilo organ pregona. S takšnim ravnanjem se tvega zaporno in/ali denarno kazen.

Razen v primeru kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo, lahko DOSTOP.SI prevzame iniciativo za končanje prepovedanih dejanj. DOSTOP.SI je morebitne zlorabe zakonsko obvezan sporočati organom pregona. Zlorabe lahko prijavite na info@dostop.si.

Back to top button