IzobraževanjeSpekter

Program Pravnik v praksi 2019

Če hočeš biti dober pravnik, moraš biti najprej človek.

Zavod PIP v program Pravnik v praksi že 7. leto zapored vključuje mlade pravnike, ki iščejo izkušnje, prakso in predvsem izkustveno doživetje pravnika na različnih pravnih mestih. Program traja do 30. junija in temelji predvsem na praktičnem aktivnem delu udeležencev. Sestavljen je iz dveh modulov: pravnega in pravnopodjetniškega modula.

Znotraj pravnega modula so udeleženci deležni izkušnje konkretnega pravnega svetovanja, kjer se prvič srečajo s pravnim pisanjem. Preizkušajo se v pisanju tožbe, odgovora na tožbo, pravnih pojasnil in drugih pravnih odgovorov. Posebej bi izpostavili sklop izkušenj “job shadowing”, ki so izredno dobrodošle in dobro obiskane. Vsak od udeležencev ima možnost obiskati vsaj dva delodajalca, pri katerih dela opravljajo oziroma jih lahko opravljajo pravniki.

Nabor izkušenj “job shadowing” je zelo širok in obsega: uveljavljene odvetnike, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo, Upravno enoto Maribor, okrajno in okrožno sodišče, Mariborski vodovod, Univerzo v Mariboru, pa tudi Karierni center Univerze v Mariboru, Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru in druge. V okviru izkušnje “job shadowing” udeleženec programa obišče na delovnem mestu pravnika. Nesporno ne gre za uvajanje v delo in tudi ne za prakso. Je pa to odlična iztočnica, da posameznik spozna okoliščine dela in dobi uvid v delovni proces pri določenem delodajalcu. Tako se lažje odloča o tem, kje želi delati.

Program Pravnik v praksi nudi neposredne praktične izkušnje in doživetje pravnika na različnih delovnih mestih.

V sklopu programa Pravnik v praksi je bilo izvedeno predavanje o civilnem pravdnem postopku. Na tem je z mladimi svoje dolgoletne izkušnje delila okrajna sodnica pravdnega oddelka Okrajnega sodišča v Mariboru Matejka Pintarič Pec. Predavanje jim je omogočilo prenos teorije na praktične primere. Zato so jim zadeve in predstava o celotnem procesu sedaj mnogo bolj jasne. “Cenim, da je bilo podano iz prve roke ter na jasen in razumljiv način ter tako konkretno vsebinsko povzeto v kratkem času. Predavanje je bilo odlično,” so povedali letošnji udeleženci programa.

Ker se teoretično in praktično delo pogosto razlikujeta, so kot dodano vrednost izpostavili: “Sodnica nam je posamezne institute v pravdnem postopku razložila na način, kakor potekajo v praksi. Zaradi tega nas je nemalokrat presenetilo, kako se določeni institut uporablja v praksi ter kako poteka postopek. Opozorila nas je tudi na številne težave, ki se lahko pojavijo med postopkom. Kako se z njimi spoprijeti oziroma se jim izogniti.”

Med programom je udeležencem na voljo brezplačna uporaba vsebin na pravnem portalu Tax Fin Lex. Preko teh lahko preprosto dostopajo do vseh zakonov in podzakonskih predpisov, ki jih pri delu potrebujejo. Pod nadzorom mentorjev pripravljajo tudi odgovore na “pravne izzive”, pri čemer gre za pripravo odgovora na kratka pravna vprašanja.

V okviru pravnopodjetniškega modula smo udeležencem predstavili tudi možnost zaposlitve v drugih državah članicah EU. Omogočen jim je bil individualni pregled njihovega življenjepisa Europass s konkretnimi predlogi za popravke in izboljšave. Čaka jih še nadvse zanimiva izkušnja nastopanja pred kamero. Tu predhodno sami pripravijo odgovore na določena pravna vprašanja, ki jih predstavijo pred kamero. Sledi analiza strokovnjaka za javno nastopanje, ki jih na njihovem primeru seznani tudi s pravili nastopa pred kamero ter s predlogi za izboljšavo.

Klara Živko o letošnjem programu 

“Program Pravnik v praksi je zelo poučen in daje nam, mladim pravnikom, širši spekter izkušenj. V času študija se zelo malo srečamo s praktičnim delom in je poudarek na teoriji. Zato mi je prav ta program ponudil veliko znanja glede praktičnih izkušenj. Pridobila sem znanja pisanja preprostih pravnih pisanj, ki so za pravnika ena najpomembnejših vrlin. Prav tako uživam v pravnih svetovanjih, pri katerih se spoznaš in srečaš z različnimi primeri ter se naučiš, kako to dejansko poteka. Pri tem sem spoznala, da res moraš biti pravnik, ob tem pa moraš tudi znati poslušati stranko in poiskati primeren način, kako ji boš pomagal in razložil dejstva, da bo najbolje razumela.

V programu smo imeli tudi možnost sodelovanja z zunanjimi izvajalci, kot so odvetniki, sodniki, tožilci, delavci na Zavodu za zaposlovanje. Poleg tega smo pobližje spoznali, kako poteka delo na posameznem področju ter s kakšnimi težavami se srečujejo. Sedaj si lažje predstavljam, kako se izvajajo različni pravniški poklici, to pa vpliva na lažjo odločitev, katero poklicno pot bi izbrala v življenju glede na to, da je področje prava res široko. Zato program Pravnik v praksi priporočam vsem tistim mladim pravnikom, ki so željni novih izkušenj, novih znanj, da spoznajo pravniške poklice, pridobijo praktične izkušnje in spoznajo malo bolje same sebe ter ugotovijo, kaj je tisto, kar bi radi počeli.”

 

ikona pisec Sanja ANTONIJEVIĆ, Zavod PIP
ikona fotograf Zavod PIP

Sorodni članki

Back to top button