Trivia night – »Back in Time«: Druga svetovna vojna

Trivia night – »Back in Time«: Druga svetovna vojna

Druga svetovna vojna je bila najobsežnejši in najdražji oborožen spopad v zgodovini. Od kdaj do kdaj je potekal ta spopad? (iščemo letnici)
Kaj predstavlja znak na sliki? Iščemo ime vojske.
V kratkem odlomku filma bomo videli napad na ameriško pomorsko oporišče. Zanima nas kdo je takrat napadel Ameriko in kako se imenuje vojaško pristanišče, ki je bilo napadeno.


Jaltska konferenca je bilo srečanje in zasedanje v vojnem času med 4. in 11. februarjem 1945 vodilnih mož. Kdo so bili veliki trije, ki jih vidimo na sliki?
Katero je bilo prvo nacistično koncentracijsko taborišče?
Kako je bilo kodno ime za bitko pri Normandiji?
Kako z eno besedo rečemo sistematičnemu genocidu Judov, ki ga je izvajala nacistična Nemčija med drugo svetovno vojno.
Narodi, vpleteni v vojno, so tvorili dve nasprotujoči si zaveznici. Kako so se imenovali?
Adolf Hitler je v svojem memoarju, objavljenem leta 1925, napovedal vojno. Kako je imenoval knjigo?
Leta 1945 sta na Japonsko padli dve jedrski bombi, kar je prineslo predajo japonskih sil in konec vojne. V katerih dveh japonskih mestih sta eksplodirali?

Back to top button
Close
Close