Trivia night – »Back in Time«: Srednji vek

Trivia night – »Back in Time«: Srednji vek

Kdo je gospod na sliki in kaj je iznašel? 

Kako imenujemo zemljiško gospostvo, ki ga je dal senior vazalu v zameno za vojaško zvestobo?
Število prebivalcev v Evropi je v 14. stoletju močno upadlo. Navedite razlog upada prebivalstva.
Večina ljudi v srednjem veku se je ukvarjala s kmetijstvom. Kako imenujemo način pridelovanja zemlje, kjer je na posamezni njivi tretjina zemlje ostala v prahi, torej neobdelana?
Ko so prišli Rimljani na območje današnje Slovenije v 1. stoletju pr. n. št., so začela rasti mesta. Pogledali si bomo posnetek animacije, ki prikazuje eno izmed mest na Slovenskem v tem času. Zanimalo nas bo katero mesto je na posnetku in kakšno je njegovo rimsko zemljepisno ime.

V srednjem veku je Slovenija dobila veliko gradov. Imenujte gradova na sliki.

Na katerih 5 dežel je bila Slovenija razdeljena v času turških vpadov? Slika zemljevida naj vam bo v pomoč.

Pogledali si bomo risanko, ki govori o galski vasi, katero Rimljani ves čas neuspešno oblegajo. Kako je naslov tej risanki?

Obdobje srednjega veka se konča z odkritjem Amerike leta 1492. Navedite ime in priimek italijanskega raziskovalca in trgovca, ki mu pripisujemo odkritje Amerike.
Iščemo osebo, ki je bila skupaj z Ilijem Gregorićem vodja slovensko-hrvaškega kmečkega upora.  Anton Aškerc je v spomin nanj napisal balado Kronanje v Zagrebu.

Back to top button
Close
Close