Izobraževanje

Študenti v času epidemije COVID-19

Tako kot ostale dele prebivalstva, je tudi študente epidemija COVID-19 presenetila in postavila v novo situacijo.

ŠOS se je tekom razglašene epidemije odzival dnevno, v sprejetje predlagal veliko konkretnih ukrepov, med katerimi so bili nekateri sprejeti. Ob tem pa je ŠOS v sodelovanju z ostalimi študentskimi organizacijami študentom namenil enkratno denarno pomoč.

Epidemija COVID-19 je bila razglašena v sredini meseca marca. Študijski proces se je prekinil, večina študentov (ki študira zunaj kraja stalnega prebivališča) je zapustila študijska središča. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je podalo navodilo, naj se vsi študenti izselijo iz študentskih domov, čeprav so v njih ostali študenti, ki so pomagali v zdravstvu ali niso želeli ogrožati domačih, ki so bili še posebej ranljiva populacija.

V času epidemije smo na ŠOS pripravili anketo o izvajanju študija na daljavo, glavne ugotovitve pa smo predstavili tudi pristojnemu MIZŠ.

Dodaten šok je medtem predstavljal upad študentskega dela. Ta je v drugi polovici marca in aprilu upadel za 50 %, celotni trg študentskega dela pa le počasi raste, tako je bil v maju še vedno za okoli 40 %, v juniju pa 30 % nižji od lani. Ponudba študentskega dela je v drugi polovici marca in v aprilu padla za 90 %. Mnogi študenti so tako ostali brez najpomembnejšega vira prihodka, saj so dohodki dijakov in študentov iz študentskega dela kar trikrat višji od sredstev štipendijske politike.

Epidemija COVID-19 ni povzročila novih, predvsem je razgalila že znane težave študentov. Študenti, ki bivajo pri zasebnikih tako niso bili deležni državne pomoči, niti študenti, ki v študentskih domovih ne bivajo subvencionirano. Tisti, ki bivajo subvencionirano so namreč bili upravičeni do plačila najemnine za čas, ko v domovih niso smeli bivati. Tako lahko še enkrat ponovimo zahtevo po gradnji študentskih domov, še posebej v Ljubljani in na Primorskem.

Prav tako se je izkazalo, da je pomoč socialno najbolj ogroženim študentom prenizka. Državne štipendije so prenizke (znašajo v povprečju 125 eurov), ob tem pa jo prejema premalo študentov (20 odstotkov), kljub temu, da so po raziskavi Evroštudent povprečni mesečni stroški študenta preko 500 eurov.

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je v letu 2019 skoraj 20.000 dijakov in študentov preko študentskega dela zaslužilo vsaj 50 % neto minimalne plače za leto 2019 (dobrih 330 eurov mesečno). Ocenjujemo, da je teh 20.000 dijakov in študentov najbolj ogroženih zaradi upada študentskega dela, tisti med njimi, ki so študentsko delo izgubili in se niso mogli nasloniti na prihranke ali sredstva, ki bi jim lahko zagotovila družina, pa so zaradi upada ponudbe študentskega dela najbolj ogroženi. Zaradi tega se bojimo, da mnogi od njih izobraževanja oz. študija s tolikšnim izpadom dohodkov izobraževanja ne bodo mogli nadaljevati in zaključiti.

Sprejeti ukrepi s strani države za študente:

 • Možnost dodatnega leta študija zaradi nezmožnosti opravljanja študijskih obveznosti
 • Brezplačne vozovnice za JPP za čas, ko uporaba JPP ni bila mogoča (tudi na predlog ŠOS)
 • Brezplačno bivanje v študentskih domovih za čas, ko njihova uporaba ni bila mogoča, vendar le za študente, ki bivajo subvencionirano, ne pa tudi tiste, ki bivajo nesubvencionirano
 • Enkratni dodatek za študente s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ne pa tudi za tuje študente v Sloveniji. Dodatek je bil samo enkraten, kljub temu, da je izpad dohodkov pri študentih obsežen in dolgotrajen.
 • Možnost mirovanja štipendij v naslednjem študijskem letu, če zaradi epidemije ni bilo mogoče opraviti študijskih obveznosti

Dodatni predlogi ŠOS:

 • Mesečno nadomestilo upravičencem do opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela), ki so v preteklih 12 mesecih opravljali študentsko delo
 • Razširitev izrednega dodatka na vse študente (tudi tuje), ki so upravičeni do socialnih pravic, ki izhajajo iz statusa študenta ter njegovo mesečno izplačilo
 • Izenačitev pravic dijakov in študentov, ki opravljajo študentsko delo, z zaposlenimi z vidika kriznega dodatka za izpostavljenost, še posebej v zdravstvu
 • Pomoč študentom, ki živijo v najemniških stanovanjih na trgu z zamrznitvijo najemnin za čas trajanja epidemije ali podelitve dodatka za študente, ki z najemno pogodbo izkažejo stroške najema
 • Izredna dodatna pomoč študentskim družinam
 • Izredna dodatna pomoč študentom s posebnimi potrebami
 • Razni ukrepi s področja subvencionirane študentske prehrane
 • Omilitev pogojev za prehod v višji letnik na 40 ECTS točk v študijskem letu 2020/2021,
 • Upoštevanje vseh vidikov bolezni COVID – 19 (tako posrednih kot neposrednih) pri podaljšanju statusa oz. dodatnega leta v študijskem letu  2020/2021
 • Poenostavitev administrativnih postopkov za postopke vpisa za študijsko leto 2020/2021.
 • Razširitev obdobja doseganja izkazanih izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije ter povečanje sredstev za Javni razpis za pridobitev Zoisove štipendije v letih šolskih oz. študijskih letih 2020/2021 in 2021/2022
 • Razmislek o  obsegu štipendijske politike, t.j. števila dijakov in študentov, ki štipendijo prejema in višinah posameznih vrst štipendij
 • Brezplačno bivanje v študentskih domovih, ki tam bivajo nesubvencionirano

Poziv ŠOS za dodelitev nepovratne denarne pomoči

29. aprila je ŠOS objavil poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom, ki so jih ukrepi, sprejeti za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 najbolj prizadeli. S pozivom smo ciljali na študente, ki si omogočajo študij in življenje s študentskim delom in so zaradi upada ponudbe študentskega dela ostali brez velikega dela prihodkov.

Na poziv ŠOS za dodelitev nepovratne denarne pomoči se je odzvalo 498 študentov, 390 vlog je bilo popolnih, izredno pomoč pa smo lahko dodelili vsem študentom, ki so izpolnjevali osnovne pogoje za dodelitev, kar je bilo 193 prijaviteljev. Pri pregledu vlog smo opazili, da je bilo med prijavljenimi veliko tujih študentov, ki do enkratne pomoči s strani države niso bili upravičeni.

Predlogi za urejanje položaja študentov, ki jih bomo predlagali v naslednjih mesecih

Zdravstveno varstvo

 • Zdravstveno zavarovanje za vse študente, ne glede na starost

Štipendiranje

 • Štipendije za vse študente, ne glede na starost
 • Omogočiti štipendistom zaključek šolanja do konca oktobra, ne da bi bilo potrebno štipendijo vračati (s tem se uresničuje tudi mnenje Varuha človekovih pravic)
 • Izvzetje dohodka iz kadrovskega štipendiranja in študentskega dela do višine posebne osebne olajšave
 • Dvig višin državnih štipendij za 75 %
 • Reforma Zoisovega štipendiranja

 Visoko šolstvo

 • Rehabilitacija redne profesure
 • Uvedba enotne študentske izkaznice
 • Ukinitev vpisnih in drugih skritih stroškov študija
 • Dopolnitev določil glede študentov s posebnimi potrebami tako, da se mednje umestijo tudi študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja

 Subvencionirano bivanje študentov

 • Zagotovitev sredstev za gradnjo študentskih domov

 Subvencioniran IJPP

 • Brezplačna uporaba javnega potniškega prometa za študente, enako kot to velja za upokojence

 

 Študentska organizacija Slovenije – ŠOS
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button