Štipendije

Ad Futura: objavljeni so razpisi za študij in mobilnost v tujini

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpise štipendijskih programov Ad futura, katerih namen je spodbujanje mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev v tujino in iz tujine v Slovenijo. Med njimi so program Erasmus+, študij v tujini, program Fulbright, različna tekmovanja in gostovanja v tujini.

Namen štipendijskih programov Ad futura je izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva s prenosom znanja in dobrih praks iz tujine v Slovenijo. Študenti z izkušnjo mobilnosti v tujini izstopajo na trgu dela, saj tam okrepijo znanje enega ali celo več jezikov, poleg tega pa se tudi osebnostno kalijo, so v skladu zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg tega pridobijo tudi medkulturne kompetence, komunikacijske spretnosti, izjemno socialno mrežo in mnoge druge izkušnje. Ob tem velja omeniti tudi specifična področja oziroma smeri študija, ki v Sloveniji niso na voljo, v tujini pa so.

Izobraževanje v tujini tako omogoča mladim, da se v Slovenijo vrnejo s povsem novimi znanji in izkušnjami, ki povečujejo njihovo zaposljivost ter pomembno prispevajo h gospodarskemu in tehnološkemu razvoju Slovenije.

Sklad Ad futura z razpisi podpira tudi študijsko mobilnost tujcev v Slovenijo z namenom izmenjave kulturnih vrednot, znanja in poglobljenega sodelovanja v izobraževanju ter družbeno-gospodarskega partnerstva med Slovenijo in tujino.

Do kdaj se lahko prijavim?

Na razpisa za dodiplomski in podiplomski študij na tujih izobraževalnih ustanovah se je možno prijaviti do 29. marca, za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2023 z začetkom najkasneje do vključno 31. avgusta oziroma 30. septembra pa se lahko prijavijo do porabe sredstev oz. najdlje do 30. septembra.

Na razpis za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2023 je rok prijave do porabe sredstev oz. do vključno 31. maja.

Na razpis za štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini se lahko slovenske izobraževalne, raziskovalne in strokovne organizacije prijavijo od 1. februarja do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 4. oktobra.

Štipendija razpisa programa Fulbright za leto 2025 je namenjena slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim v Sloveniji. Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. septembra 2026.

Štipendija za udeležbo na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2024 je namenjena največ enemu slovenskemu dijaku za pokrivanje stroškov udeležbe. Prijaviti se je možno do vključno 31. maja.

Štipendije za doktorske študente in sofinanciranje za strokovnjake

Štipendija za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2024 je razpisana za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2024/2025 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI, pri čemer zadnje leto študija financira EUI. Rok prijave je 31. maj.

Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI za leto 2024 je namenjeno tudi enemu vlagatelju na EUI, ki bo v študijskem letu 2024/2025 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2024/2025. Rok prijave je 31. maj.

Sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini je možno uveljavljati za gostovanja ali študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. oktobra 2023 do vključno 31. decembra. 2024. Rok prijave je 30. september.

Sklad podeljuje tudi štipendije za podiplomski študij državljanov Etiopije, Ugande in Ruande v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2023. Rok prijave traja do porabe sredstev oz. podelitve treh štipendij oziroma najdlje pet let.

Vse razpise najdeš tukaj.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button