Štipendije

Kakšni so pogoji za pridobitev Zoisove štipendije 2022/23?

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/2023. Prav tako so objavili tudi vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za obstoječe štipendiste. Vrednost razpisa je tri milijone evrov in pol.

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim kandidatom, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje. Izkazati morajo vsaj en ustrezen izjemni dosežek in hkrati dosegati zahtevan šolski oziroma študijski uspeh. Letošnja novost je elektronska vloga, ki jo lahko prosilci oddajo preko portala Moja eUprava.

Kakšni so pogoji?

Kot izjemni šolski uspeh za dijake štejejo:

 • točke pri maturi (najmanj 30 točk pri splošni maturi ali najmanj 21 točk pri poklicni maturi ali primerljivo število točk pri mednarodni maturi),
 • povprečna ocena, ki mora biti najmanj 4,10 v tistem letniku srednje šole, v katerega je bil vlagatelj nazadnje vpisan. Če dijak uveljavlja uspeh zaključnega razreda osnovne šole, mora ta ocena znašati najmanj 4,70. 

Kot izjemni študijski uspeh za študente šteje:

 • povprečna ocena najmanj 8,50 v zadnjem študijskem letu višješolskega ali visokošolskega študija, v katerem si opravljal študijske obveznosti,
 • uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v generaciji (tj. med najboljših pet odstotkov v generaciji vseh študentov posameznega letnika posameznega študijskega programa).

Priložiti moraš še potrdilo o izjemnem dosežku. Če boš vpisan v prvi letnik izobraževanja, lahko uveljavljaš izjemne dosežke zadnjih dveh šolskih oz. študijskih let. Če pa se vpisuješ v višji letnik, lahko uveljavljaš le dosežke prejšnjega leta. Mednje štejejo izjemni dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih:

 • na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • raziskovalnega dela,
 • nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
 • objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka in
 • umetniško ali drugo delo.

Kaj pa višina štipendije?

Osnovna štipendija za dijake znaša 128,90 evra, za tujino pa 257,80 evra. Dodatek za bivanje v tujini znaša 85,93 evra, dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa 54,71 evra.

Osnovna štipendija za študente znaša 150,38, osnovna štipendija za tujino pa 300,77 evra. Dodatek za bivanje znaša 85,93 evra, dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa 53,71 evra.

Rok za oddajo

Rok za oddajo vlog za pridobitev štipendije:

 • za dijake do 9. septembra,
 • za študente do 10. oktobra.

Rok za oddajo vloge za nadaljnje prejemanje štipendije:

 • za dijake do 31. avgusta,
 • za študente do 30. septembra.

Javni razpis, vloga in ostali obrazci za dodelitev Zoisove štipendije so na voljo na spletni strani in v poslovnem času na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button