Štipendije

Kateri deficitarni poklici bodo v 2023/24 prejemali štipendije?

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000,00 evrov. Vlogo bo možno oddati od 19. junija 2023 do 22. septembra 2023.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra.

Deficitarni poklici, za katere lahko dobiš štipendijo, so tisti, za katere je v določenem obdobju zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Tako letos med deficitarnimi poklici, za katere bo mogoče pridobiti štipendijo, ni več triletnih programov mehatronik operater in elektrikar. V zadnjih letih je bilo za omenjena programa podeljenih največ štipendij, vpis se je popravil in je trenutno zadosten.

Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice bodo bodoči dijaki lahko oddali od 19. junija 2023 do vključno 22. septembra 2023. Tudi letos je cilj dodeliti štipendijo 1000 štipendistom, mesečna višina štipendije pa znaša 107,42 evrov in se spreminja na podlagi usklajevanja na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2023/2024 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik enega izmed v nadaljevanju navedenih izobraževalnih programov:

 • kamnosek
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
 • zidar/zidarka
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • tesar/tesarka
 • steklar/steklarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • tehnik/tehnica steklarstva
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pek/pekarka
 • pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog
 • slaščičar/slaščičarka
 • gozdar/gozdarka
 • mesar/mesarka
 • dimnikar/dimnikarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • gastronom hotelir/gastronomka hotelirka
 • mizar/mizarka
Dvojezični izobraževalni programi:
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku (PTI)
 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku (PTI)

Druge pomembne informacije glede štipendije za deficitarne poklice:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine.
 • Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije.
 • V primeru, da dijak ponavlja isti letnik za katerega je prejemal štipendijo oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.

SRIPS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button