Štipendije

Mestna občina Murska Sobota razpisuje štipendije za nadarjene študente

Mestna občina Murska Sobota je objavila Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2022/2023.

Upravičenci so študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota, ki imajo v študijskem letu 2022/2023 status rednega ali izrednega študenta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini.

Višina štipendije in število dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu MO MS za leto 2022 in leto 2023. Komisija za štipendije vsako leto na podlagi prejetih vlog določi višino najvišje in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih štipendij.

Razpis je objavljen na spletnih straneh MO MS in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi ali na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, – vložišče.

Rok za oddajo vlog je 4. oktober 2022

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi: mag. Darja KADIŠ, telefonska št. 02/525-16-30 ali na elektronski naslov darja.kadis@murska­sobota.si.

MOMS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button