Štipendije

Štipendije za posavske umetnike, ki se šolajo v tujini in bodoče zdravnike v ZD Trebnje

Regionalna agencija Posavje skupaj s posavskimi občinami razpisuje štipendije za študij v tujini za 2023/24. Kadrovske štipendije pa razpisuje ZD Trebnje, ki v svoje vrste vabi študente medicine.

Štipendije za študij v tujini

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica objavlja Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2023/2024.

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki so vpisani v študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva – restavratorstva kulturne dediščine. Do štipendije so upravičeni, če je njihovo stalno prebivališče v eni izmed zgoraj omenjenih občin.

Štipendijo podeljujejo za eno študijsko leto, njeno višino pa ob podpisu pogodbe določi komisija.

Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu s prilogami, ki so navedene v javnem razpisu. Podrobno preberi javni razpis, ki je dostopen na tej povezavi in se do 13. oktobra 2023 prijavi s priporočeno pošiljko ali vlogo osebno dostavi na naslov RRA Posavje.

Za dodatne informacije lahko kontaktiraš Branko Zupančič (07 488 10 48, mail: branka.zupancic@rra-posavje.si).

Kadrovske štipendije ZD Trebnje za študente medicine

Zdravstveni dom Trebnje si je zadal poslanstvo, da s pomočjo strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih nudi občanom kakovostno, strokovno, hitro, ter njihovim pričakovanjem prilagojeno zdravstveno oskrbo na vseh področjih: na področju diagnostike, terapije, rehabilitacije in preventive, službe neprekinjene nujne medicinske pomoč. Hkrati želijo zasledovati tudi cilja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja.

Želijo si graditi dobre dolgoročne odnose z bodočimi zdravniki zato vabijo študente medicine, da na obrazcu pošljete vlogo za pridobitev kadrovske štipendije za študente medicine.

Štipendist prejeme:

  • redno stimulativno štipendijo v višini od 400,00 do 500,00 EUR mesečno,
  • vsakoletno praktično delo,
  • mentorstvo pri praktičnem delu ter pri izdelavi raziskovalnih nalog in ostalih nalog,
  • zaposlitev po končanem pripravniškem stažu

Pogoji, ki jim mora zadostiti štipendist:

  • v šol. letu 2023/2024 mora biti vpisan v tretji ali višji letnik medicinske fakultet,
  • po končanem pripravniškem stažu mora opraviti specializacijo za ZD Trebnje iz družinske medicine ali psihiatrije.

Vlogo lahko oddaš do 30. septembra 2023 na naslov Goliev trg 3, 8210 Trebnje ali mail info@zd-tr.si.

Z vsemi kandidati bo opravljen osebni razgovor, ki se bo upošteval kot izbirni postopek. Za dodatne informacije so v ZD Trebnje na voljo na mail lukse.karmen@zd-tr.si ali mobitel 041 703 360.

Občina Brežice, občina Trebnje
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button