Priložnosti

Prijavi se za evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega

Za evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega za leto 2024 se lahko prijaviš od 18. januarja do 12. februarja 2024.

Evropska mladinska nagrada Karla Velikega nagrajuje projekte, ki jih vodijo mladi in ki spodbujajo evropsko demokracijo ter sodelovanje in dobre odnose v Evropi in po svetu. V ospredje postavlja vsakodnevno delo mladih po vsej Evropi, ki želijo utrditi evropsko demokracijo, in nagrajuje njihovo dejavno sodelovanje pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

Če se želiš potegovati za mladinsko nagrado Karla Velikega, moraš:

  • imeti projekt, s katerim se želiš prijaviti,
  • biti star med 16 in 30 let,
  • živeti v eni od držav članic EU.

Preden se prijaviš, preberi celotna pravila evropske mladinske nagrade Karla Velikega. Projekti, ki ne izpolnjujejo meril, določenih v pravilih, pri ocenjevanju ne bodo upoštevani.

Projekti morajo predstavljati vidne dosežke na naslednjih področjih:

  • spodbujanje evropskega in mednarodnega sodelovanja in dobrih odnosov, temeljijo na demokratičnih vrednotah (kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic),
  • krepitev občutka skupne evropske identitete in evropske integracije,
  • spodbujanje zanimanja za demokracijo med evropsko mladino,
  • prikazovanje praktičnih primerov Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost.

Projekt lahko prijaviš kot posameznik ali v imenu organizacije oziroma skupine mladih.

Kakšna je nagrada?

Vse prijavljene projekte bo najprej ocenila žirija države članice, ki bo izbrala en sam projekt za kandidaturo. Predstavniki vseh nacionalnih zmagovalnih projektov bodo povabljeni na slovesno podelitev mladinske nagrade Karla Velikega, ki poteka v Aachnu.

Izmed 27 nacionalnih nagrajencev pa bo evropska žirija izbrala najboljše tri, ki bodo za svoje projekte prejeli nagrado za najboljši projekt v znesku 7500 evrov, drugo nagrado v znesku 5000 evrov in tretjo v znesku 2500 evrov.

Kot del nagrade bodo evropski nagrajenci povabljeni tudi na obisk Evropskega parlamenta (v Bruslju ali Strasbourgu). Po en predstavnik vsakega od treh evropskih nagrajencev pa se bo lahko udeležil Schumanove prakse v Evropskem parlamentu. Predstavnik, izbran za opravljanje prakse, mora biti v ožji skupini sodelujočih v zmagovalnem projektu in izpolnjevati vsa merila, določena v programu prakse. Prakso lahko začne 1. oktobra ali 1. marca v 12 mesecih po podelitvi nagrade. Državni zmagovalni projekti bodo pred slovesno podelitvijo nagrade neposredno obveščeni o podrobnostih glede možnosti opravljanja prakse.

Mlad.si, Evropski parlament
Mlad.si

Sorodni članki

Back to top button