Priložnosti

Podpora UM športnikom na tekmovanjih

Javni razpis za sofinanciranje stroškov športa na Univerzi v Mariboru 2019

Univerza v Mariboru (UM) bo sofinancirala stroške udeležbe na državnih prvenstvih, mednarodnih, evropskih ali svetovnih športnih tekmovanjih, v organizaciji panožnih športnih zvez v Republiki Sloveniji, študentom Univerze v Mariboru.

Pisno vlogo je potrebno oddati do 10. maja.

Pogoj za sofinanciranje je, da si študent UM, ki ima veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter si vpisan v študijski program neodvisno od stopnje, ki ga izvaja Univerza v Mariboru.

​Pisno vlogo je potrebno oddati na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Vsebovati pa mora vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev poslati na naslov Univerza v Maribor, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom “Vloga za sofinanciranje – šport- NE ODPIRAJ!“.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo:

  • poslane vloge po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 10. maja 2019 do 12. ure,
  • poslane z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 10. maja 2019 do 12. ure,
  • osebno oddane vloge, ki bodo v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor do 10. maja 2019 do 12. ure.

Razpis in obrazec

 

Univerza v Mariboru se lahko pohvali tudi s certifikatom “Športnikom prijazno izobraževanje“, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije.

 

ikona pisec UM
ikona fotograf arhiv DOSTOP.si

Tagi

Uredništvo DOSTOP.si

Administrator portala DOSTOP.si.

Sorodni članki

Back to top button
Close
Close