Priložnosti

Podpora UM športnikom na tekmovanjih

Javni razpis za sofinanciranje stroškov športa na Univerzi v Mariboru 2019

Univerza v Mariboru (UM) bo sofinancirala stroške udeležbe na državnih prvenstvih, mednarodnih, evropskih ali svetovnih športnih tekmovanjih, v organizaciji panožnih športnih zvez v Republiki Sloveniji, študentom Univerze v Mariboru.

Pisno vlogo je potrebno oddati do 10. maja.

Pogoj za sofinanciranje je, da si študent UM, ki ima veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter si vpisan v študijski program neodvisno od stopnje, ki ga izvaja Univerza v Mariboru.

​Pisno vlogo je potrebno oddati na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Vsebovati pa mora vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev poslati na naslov Univerza v Maribor, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom “Vloga za sofinanciranje – šport- NE ODPIRAJ!“.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo:

  • poslane vloge po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 10. maja 2019 do 12. ure,
  • poslane z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 10. maja 2019 do 12. ure,
  • osebno oddane vloge, ki bodo v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor do 10. maja 2019 do 12. ure.

Razpis in obrazec

 

Univerza v Mariboru se lahko pohvali tudi s certifikatom “Športnikom prijazno izobraževanje“, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije.

 

ikona pisec UM
ikona fotograf arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button