ŠportŠtipendije

Razpis: Fundacija Mima za mlade obetavne športnike

Na voljo je 4.000 evrov sredstev, ki se bodo podeljevali v enkratnem znesku 250 evrov na potrjeno vlogo.

Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe sta ustanovila Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka in člani Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor, z namenom štipendiranja in financiranja mladih športnikov.

Fundacija MIMA je bila ustanovljena na pobudo članov Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor, ki so leta 2016 Mimi Jaušovec predstavili idejno zasnovo projekta »fundacije za mlade upe«, katerega je podprla in s skupnim sodelovanjem so nadgradili namen fundacije. Mima Jaušovec je prepoznala potrebo po pomoči predvsem mladim obetavnim športnikom do 18. leta starosti, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. Merila dodeljevanja sredstev so tako oblikovana na način, da so sredstva namenjena socialno šibkejšim mladim športnikom, ki imajo pomanjkanje finančnih sredstev za ukvarjanje s športom in se s športom ne ukvarjajo profesionalno. Preko dobrodelnih dogodkov, kot je vsakoletni Dobrodelni Festival palačink na Trgu Svobode v Mariboru, so v preteklih dveh letih do danes, zbrali 4.000 evrov donacij.

Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka, predsednica upravnega odbora Fundacije Mima: »Ukvarjanje s športom, tako rekreativno kakor tudi profesionalno, je bilo v preteklosti dostopnejše in cenovno ugodnejše. Dandanes je pogojeno z mesečnimi stroški za financiranje nakupa športne opreme, plačila ur vadbe, organiziranih prevozov na treninge ali tekme ter udeležbo na tekmovanjih. Z ustanovitvijo Fundacije Mima želimo skupaj s člani Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor priskočiti na pomoč staršem in skrbnikom, ki s težavo financirajo športne aktivnosti svojih otrok, prepoznavajo pa potencial in voljo otrok do športne vadbe. Ukvarjanje s športom je meni osebno prineslo veliko pozitivnih življenjskih izkušenj, zakaj ne bi začetek športne poti omogočili tudi najšibkejšim v družbi.«

Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 9. november 2018.

Fundacija Mima skladno s Pravilnikom o štipendiranju in financiranju mladih obetavnih športnikov podeljuje sredstva v enkratnem znesku v višini 250 evrov. Obseg finančnih sredstev v aktualnem razpisu je 4.000 evrov.

Pogoji za pridobitev finančnih sredstev so:

  • da športnik v koledarskem letu do razpisa še ni dopolnil 18 let,
  • da ima družina športnika šibek socialni status,
  • da je državljan Republike Slovenije,
  • da ima v Republiki Slovenije stalno prebivališče,
  • da je športno aktiven v šolskih oziroma obšolskih dejavnostih ali športnem društvu oziroma klubu.

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci pisno predložiti izpolnjeno in podpisano vlogo za prijavo (priloga razpisa) in naslednjo dokumentacijo:

  • dokazilo o starosti, prebivanju in nacionalnosti (npr. fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista),
  • fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev ali skrbnikov,
  • priporočilo učitelja športne vzgoje in (ali) trenerja,
  • priporočilo starša ali skrbnika, ki opredeli razloge za pridobitev podpore in namena koriščenja podpore.

V razpisanem roku prispele vloge obravnava komisija. Na podlagi vloge in strokovnega mnenja komisije, o (ne)dodelitvi finančnih sredstev, s sklepom odloči Uprava Fundacije Mima. Rok za izdajo sklepa je 30 dni po zaključku razpisa.

 

Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 9. november 2018.

Pisne vloge prijavitelji pošljejo na naslov Fundacija Mima, ustanova za mlade upe, Glavni trg 8, 2000 Maribor, s pripisom »za razpis fundacije«.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na članico Rotaract kluba Maribor, ga. Nina Kirič, preko elektronske pošte ninak.kiric@gmail.com.

Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani mimajausovec.com, zavihek Fundacija. Več informacij o aktivnostih fundacije Mima se nahaja tudi na Facebook strani.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGFundacijo Mima
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button