Delo

Te zanima delo v drugi članici EU?

Tvoje pravice in možnosti pri iskanju zaposlitve v Evropski uniji

Osem milijonov in pol državljanov, to je kar 3,6 % aktivnega prebivalstva EU, dela v drugi državi članici EU ali pa si v njej išče zaposlitev.

Prosto gibanje delavcev je ena od štirih svoboščin, ki jih uživamo državljani EU. Je temeljno načelo, ki je zapisano v 45. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije in podprto s sekundarno zakonodajo EU ter sodno prakso Sodišča Evropske unije.

Državljani EU imamo tako pravico:

  • si poiskati delo v drugi državi članici EU,
  • se v njej zaposliti praviloma brez delovnega dovoljenja,
  • ob izpolnitvi določenih pogojev tam prebivati tudi po končani zaposlitvi,

Vse, ki boste iskali zaposlitev v tujini je potrebno opozoriti, da imate pravico do enakega obravnavanja kot državljani te države pri:

  • dostopu do delovnega mesta,
  • delovnih pogojev,
  • pomoči zavoda za zaposlovanje in
  • finančne podpore pri iskanju zaposlitve, kot jo imajo državljani države gostiteljice.

 

Kako iskati zaposlitev v tujini?

EU je sprejela več ukrepov, da bi delavcem olajšala mobilnost. Eden od teh je EURES oz. evropska mreža služb za zaposlovanje med 28 državami EU ter Švico, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. Preko portala in mreže je približno tisoč Euresovih svetovalcev vsak dan v stiku z iskalci zaposlitve in delodajalci po Evropi. Na spletni strani lahko najdete prek 3.000.000 prostih delovnih mest.

Europass je spletno orodje, ki vam ponuja pet dokumentov, s katerimi bodo vaša znanja, spretnosti in kvalifikacije jasno in lahko razumljiva delodajalcem po vsej Evropi.

Na spletni strani EURES lahko najdete prek 3.000.000 prostih delovnih mest.
Na spletni strani EURES lahko najdete prek 3.000.000 prostih delovnih mest.

 

Možnosti zaposlitve v javnem sektorju?

Državljani EU imamo pravico do zaposlitve v drugi državi EU tudi v javnem sektorju te države, npr. v državnih podjetjih, vladnih organih in javni upravi.

Države EU lahko nekatera delovna mesta kljub temu zadržijo samo za svoje državljane, vendar samo, kadar delovna mesta zadevajo:

  • izvajanje javnih pooblastil,
  • zaščito splošnega interesa države.

 

Kako pa je z delom v institucijah EU?

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je medinstitucionalna služba, pristojna za izbor osebja za vse institucije in agencije Evropske unije. Poleg osebja za nedoločen čas EU zaposluje tudi pogodbeno osebje in osebje za določen čas, ponuja pripravništva ter vodi zbirko področnih strokovnjakov.

EPSO je prva kontaktna točka za vse, ki bi radi delali za EU. Na njegovem spletišču najdeš informacije o izbirnem postopku in priprave na preskuse. Institucije zaposlijo kandidate, ki jih urad EPSO uvrsti na seznam uspešnih kandidatov.

Zastave članic EU
Prosto gibanje delavcev je ena od štirih svoboščin, ki jih uživamo državljani.

 

Si morda iskalec prve zaposlitve?

spletišče Drop’pin@EURES pomaga mladim pri prvih korakih na trgu dela. Ponudbe na tej spletni platformi obsegajo vajeništvo, pripravništvo, programe usposabljanja, tečaje e-učenja, jezikovno usposabljanje, podporo mobilnosti, inštruiranje, mentorstvo itn.

V kolikor si iskalec zaposlitve in tudi že prejemaš nadomestilo za brezposelnost, je dobro vedeti, da pravila EU omogočajo, da med iskanjem zaposlitve v katerikoli drugi državi članici EU lahko še naprej prejemaš nadomestilo za brezposelnost.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGEurope Direct Podravje
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=660splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button