Bivanje

Evropska unija kot globalni akter

BREXIT: nadaljnji obstoj EU ni samoumeven

Evropska unija (EU) je bila ustanovljena zaradi doseganja političnih ciljev, uresničevanja le teh pa se je lotila z gospodarskim sodelovanjem.

December 2002: Evropski svet se je sestal v Københavnu in sprejel eno najpomembnejših odločitev v zgodovini evropskega povezovanja. S tem, ko je EU povabila dvanajst novih članic k pridružitvi se ni le povečala njena površina in število prebivalstva, temveč predvsem končala delitev Evrope na dva dela. Države so se tako odločile, da postanejo del skupnosti demokratičnih evropskih narodov. Leta 2004 se je EU pridružilo osem držav, med njimi tudi Slovenija, leta 2007 Bolgarija in Romunija in nazadnje leta 2013 še Hrvaška.

Vstop v članstvo EU vključuje pozitivne demokratične, politične, gospodarske in družbene spremembe. Postopek širitve EU še vedno ni končan. Na različnih stopnjah poganja na vrata EU trkajo Srbija, Turčija in Črna gora. Uradni status države kandidatke imata tudi Albanija in Severna Makedonija. Možnost prihodnjega članstva v EU pa je bila ponujena tudi BiH in Kosovu.

Tokrat grem volit glasovanje EU
Tudi demokracija je vse bolj ogrožena, tako kot načelo, kot tudi družben sistem. Za kaj pa boš tokrat šel volit ti.

 

Ali ste vedeli?  

V EU živi le 7 % svetovnega prebivalstva, po uradnih podatkih naj bi se ta številka do leta 2060 zmanjšala na 4 %. Čeprav je Evropa razmeroma mala celina je gospodarsko zelo pomembna. Države EU skupno predstavljajo 24 % svetovnega gospodarstva.

EU je ključni akter pri številnih vprašanjih zunanje politike, ki segajo od pogajanj z Iranom za zmanjšanje količine proizvedenih jedrskih snovi do boja proti globalnemu segrevanju. Skupna zunanja in varnostna politika, namenjena reševanju sporov in spodbujanju mednarodnega razumevanja, temelji na diplomaciji, dopolnjujejo pa jo trgovina, humanitarna pomoč, civilna zaščita, varnost in obramba.

Politična kriza v Ukrajini in nemiri na Bližnjem vzhodu so dokazali kako pomembno je, da je EU navzven enotna. Nobena od držav članic EU nima dovolj moči in sredstev, da bi se sama spoprijela s temi grožnjami. Podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini je dejala: »A kot Unija, ki jo tvori skoraj pol milijarde državljanov, je naš potencial brez primere. Naša diplomatska mreža se razpreda široko in globoko na vse konce sveta. Smo v skupini treh industrijsko najbolj razvitih gospodarstev sveta. Smo glavni trgovinski partner in največji tuji vlagatelj v skoraj vseh državah sveta. V razvojno sodelovanje vlagamo združeno več kot ves preostali svet skupaj.«

Za EU vloga močnejšega svetovnega akterja pomeni, da se je zmožna učinkovito odzvati na svetovne izzive, vključno s krizami v sosednjih državah, širiti vrednote EU, prispevati k miru in blaginji v svetu, zavračati protekcionizem in ohranjati trgovinske standarde EU.

Referendumski obrazec za Brexit
Brexit nam je dokazal, da obstoj EU ni samoumeven.

Referendum Združenega kraljestva leta 2016 pa nam je pokazal, da nadaljnji obstoj EU ni samoumeven. Po besedah podpredsednice je: »Močna Unija v težkih časih unija, ki razmišlja strateško, ima skupno vizijo in ukrepa v slogi. To pa še toliko bolj velja po britanskem referendumu. Nedvomno bomo morali na novo zastaviti način delovanja naše Unije, hkrati pa dobro vemo, za kaj se moramo zavzemati. Vemo, katera so naša načela, naši interesi in naše prednostne naloge. To ni čas za negotovost: naša Unija potrebuje strategijo. Mi pa potrebujemo skupno vizijo in skupno ukrepanje.«

 

Europe Direct Podravje
 splet (vir), Europe Direct Podravje

Grem volit banner

Uredništvo DOSTOP.si

Administrator portala DOSTOP.si.

Sorodni članki

Back to top button