Priložnosti

Evropsko leto mladih: pobude s področja Mladi in svet

Evropsko leto mladih v ospredje postavlja glas mladih in različna področja njihovega življenja, od izobraževanja, zaposlovanja, pa vse do zdravja in dobrega počutja, kulturnega udejstvovanja in iskanja rešitev za izzive prihodnosti. Del tega so tudi pobude na področju evropske mladinske politike, podprte z 8 milijoni evrov iz programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, posebnim dodatkom za evropsko leto mladih, ki ga je proračunski organ določil za leto 2022.

Pobude zajemajo naslednja področja: zeleni prehodmladi in svetdigitalno področjezdravje, dobro počutje in športkulturaučna mobilnost v Evropizaposlovanje in vključevanje in dialogi o politikah in sodelovanje.

Evropski razvojni dnevi

(European Development Days) – mladim med 21. in 26. letom starosti omogoča, da spregovorijo o tematikah razvoja ob boku svetovnih voditeljev. Tako pridobijo možnost, da v odprtih in globalnih razpravah delijo svoje strokovno znanje, ideje in ambicije za trajnostno prihodnost.

EU@OZN Mladi delegati

(EU@UN Youth Delegates) – Program OZN Mladinski delegat je namenjen krepitvi sodelovanja mladih pri delu Združenih narodov. Vsaka sodelujoča država članica ali opazovalka izbere enega ali več mladih, ki se bodo udeležili medvladnih srečanj kot svojega predstavnika

Mladinski odbor za mednarodna partnerstva EU 

(Youth Sounding Board for EU International Partnerships) – Mladinski odbor je prostor, v katerem lahko mladi prek mednarodnih partnerstev vplivajo na zunanje delovanje EU. S svetovalno vlogo tako komisarki Jutti Urpilainen kot generalnemu direktoratu za mednarodna partnerstva Upravni odbor pomaga narediti ukrepe EU bolj participativne, ustrezne in učinkovite za mlade v državah partnericah EU pri vseh političnih prednostnih nalogah.

Youth Track pred vrhom Afrika-EU 

(Youth Track ahead of the Africa-EU Summit) – Dogodki, ki jih v sklopu Youth Track vodijo mladi, in z mladimi povezani dogodki, bodo prispevali k pripravi priporočil evropskim in afriškim voditeljem držav ter nosilcem odločanja na visoki ravni.

Področje humanitarne pomoči Evropske solidarnostne enote 

(The humanitarian aid strand of the European Solidarity Corps) – poleg pripravljenosti na nesreče in pomoči ob nesrečah projekti pokrivajo širok spekter vprašanj, kot so spodbujanje enakosti spolov, zaščita žensk in otrok, zaščita beguncev in notranje razseljenih oseb, zaščita migrantov brez dokumentov, blažitev posledic učinki podnebnih sprememb, izboljšanje prehranske varnosti itd.

Krepitev zmogljivosti na področju mladih 

(Capacity-Building in the field of Youth) – Cilj projektov je podpreti mednarodno sodelovanje in politični dialog na področju mladine in neformalnega učenja kot gonilo trajnostnega družbeno-ekonomskega razvoja in blaginje mladinskih organizacij in mladih.

Safir

Ambiciozen projekt, ki podpira mlade in doseganje ciljev trajnostnega razvoja v 9 državah severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Cilj projekta, ki ga sofinancira Evropska unija, je ustvarjanje ugodnega okolja za sodelovanje mladih in razvoj podjetniških projektov z družbenim, kulturnim in okoljskim vplivom.

Akcijski načrt za mlade v zunanjem delovanju EU 

(Youth Action Plan in EU External Action) – predstavlja okvir politike, ki bo usmerjal Evropsko komisijo (EK) in Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), da zagotovita, da zunanje delovanje EU prispeva k smiselnemu sodelovanju mladih na vseh ravneh v vseh regijah. Zajel bo obdobje 2022-2027.

Jamstvo za mlade za Zahodni Balkan 

(Youth Guarantee for the Western Balkans) – aktivacijski sistem, katerega cilj je zagotoviti, da vsi mladi (stari 15-29 let) prejmejo kakovostno ponudbo zaposlitve, nadaljnjega izobraževanja, vajeništva ali pripravništva v določenem obdobju po tem, ko postanejo brezposelni ali končajo formalno izobraževanje.

Vse trenutno objavljene pobude si lahko ogledaš na spletni strani Evropskega mladinskega portala, ki jo bodo sproti posodabljali z novimi pobudami.

Mlad.si
Mlad.si

Sorodni članki

Back to top button