Izobraževanje

Na UM ustanovili Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje

Na Univerzi v Mariboru so ustanovili Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM. Kot vodjo centra so izvolili zasl. prof. dr. Petra Glaviča, ki bo deloval na Rektoratu Univerze v Mariboru.

Pri Centru za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM gre za center, v katerega so vključeni visokošolski učitelji različnih fakultet. S tem želi univerza odpravljati medgeneracijsko vrzel.  Zaslužnim profesorjem in upokojenim visokošolskim učiteljem UM želi izkazati primerno čast. Univerza želi prenesti sporočilo, da je UM starosti in staranju prijazna univerza.

Um je z odprtjem Centra postala staranju prijazna univerza.

Na takšni univerzi si sodelavci prizadevajo, da vse starostne skupine skupaj pomagajo narediti čim več dobrega.

Na pobudo zaslužnih profesorjev je lani decembra na Rektoratu Univerze v Mariboru potekalo srečanje z vodstvom Univerze. Zaslužni profesorji so predstavili svoje zamisli o vključenosti v aktivnosti univerze, zlasti v okviru prizadevanj za uresničevanje zavez staranju prijazne univerze.

Drugo srečanje na to temo je potekalo februarja. Na srečanju je bilo izpostavljeno, da bi v bodoči center vključili tudi ostale upokojene profesorje UM.Profesorji, ki se želijo udeleževati aktivnosti v okviru tega centra. Spomladi so organizirali mednarodno delavnico s področja aktivnega staranja in srebrne ekonomije.

Staranju prijazna univerza

Z ustanovitvijo Centra se tako UM pridružuje univerzam v Evropi in svetu, ki so v zadnjih letih okrepile aktivnosti na področju staranju prijaznih institucij. V tem smislu imajo nekatere univerze v ZDA in Kanadi posebno enoto zaslužnih profesorjev. Na nekaterih univerzah so vzpostavili zvezo, na nekaj univerzah pa imajo druge oblike povezanosti zaslužnih profesorjev.

UM tako prispeva k uresničevanju načela “staranju prijazna univerza”. S tem sodi med tiste univerze v svetu, ki orjejo ledino na tem področju. Univerza jim bo nudila prostor za srečanja in podporo pri aktivnostih, ki jih bodo predlagali in jih bo rektor ocenil kot koristne za univerzo.

Predlagan center bo tudi povezan z delovno skupino UM za kakovost življenja. Center bo sodeloval pri pripravi zapisa spominov na delovanje univerze v preteklih desetletjih.

Univerza v Mariboru bo stremela k temu, da bo Center zaslužnih profesorjev in upokojenih visokošolskih učiteljev UM preko povezovanja s podobnimi enotami v tujini, prenašal pobude in izkušnje ter pomagal pri uresničevanju zavez staranju prijazne univerze.

 UM
 UM

Sorodni članki

Back to top button