DeloIzobraževanjePriložnosti

Odprte so prijave na plačano pripravništvo na Evropski komisiji

Če si želiš mednarodnih izkušenj in se že nekaj časa spogleduješ z delom v institucijah Evropske unije, ti sporočamo, da so odprte prijave za plačano pripravništvo na Evropski komisiji!

Kaj sploh je pripravništvo na Evropski komisiji?

Evropska komisija ponuja dva tipa praktičnega usposabljanja: administrativno praktično usposabljanje ali praktično usposabljanje za prevajanje pri Generalnem direktoratu za prevajanje (DGT).

Program praktičnega usposabljanja je odprt za vse upravičene kandidate, ne glede na njihovo državljanstvo, spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, vero ali prepričanje, pripadnost narodni manjšini, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Praktikanti delajo po vsej Evropski komisiji, njenih službah in agencijah, večinoma v Bruslju, včasih pa tudi v Luksemburgu in drugod po Evropski uniji.

Kaj pripravništvo prinaša?

Praktično usposabljanje je odlična priložnost za pridobivanje dragocenih izkušenj v mednarodnem okolju in sodelovanje pri delu Evropske komisije ter njenih institucij. Ne glede na tvoje področje interesa ali študijske smeri ti to usposabljanje omogoča vpogled v delo in delovanje enega največjih in najpomembnejših mednarodnih organizacij.

Kdo se lahko poteguje za priložnost plačanega pripravništva?

Praktično usposabljanje je na voljo vsem državljanom Evropske unije, ne glede na starost, pod pogojem, da izpolnjujejo določene pogoje za upravičenost. Poleg tega je omejeno število mest namenjeno tudi državljanom izven EU.

Program praktičnega usposabljanja je namenjen diplomantom univerzitetnih študijskih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • zaključen standardni 3-letni študijski program (najmanjša raven EQF 6),
 • diplome ali potrdila s končnimi ocenami,
 • dokazilo o ravni EQF 6,
 • nimajo predhodnih delovnih izkušenj katere koli vrste, ki presegajo 6 tednov v kateri koli instituciji, organu ali agenciji EU, delegaciji, pri poslancih Evropskega parlamenta (EP) ali generalnih odvetnikih pri Sodišču Evropske unije (SEU),
 • imajo zelo dobro znanje jezikov.

Za administrativno praktično usposabljanje – morate imeti zelo dobro znanje dveh uradnih jezikov EU, pri čemer mora biti eden od njih delovni jezik: angleščina, francoščina ali nemščina na ravni C1 ali C2 v skladu z Evropskim referenčnim okvirom za jezike, in drugi na ravni B2 vsaj v skladu z Evropskim referenčnim okvirom za jezike. Za državljane izven EU je zahtevan le en postopkovni jezik na ravni C1 ali C2.

Za prevajalsko praktično usposabljanje pri Generalnem direktoratu za prevajanje (DGT) – morate biti sposobni prevajati v vaš glavni/ciljni jezik (običajno materni jezik) iz dveh drugih uradnih jezikov EU (»izvornih jezikov«):

 • vaš glavni/ciljni jezik mora biti eden od uradnih jezikov EU,
 • vaš prvi izvorni jezik za prevajanje mora biti delovni jezik EU: angleščina, francoščina ali nemščina,
 • vaš drugi izvorni jezik lahko izberete med katerim koli od uradnih jezikov EU s vsaj B2-ravnijo znanja.
 • *Vsaj eden od izvornih jezikov, ki jih ponujate, mora biti francoščina, angleščina ali nemščina.

Poleg tega se podelijo dodatne točke za:

 • delovne izkušnje,
 • mednarodni profil, ki ga dokazujejo izobrazba, delo ali prostovoljno delo v tujini ter sposobnost dela v mednarodnem okolju.
 • redka področja študija.

Kako se prijavim?

Prijaviš se lahko tukaj do 31. avgusta 2023. Pripravništvo se začne z marcem 2024.

Mlad.si
Wikimedia Commons

Sorodni članki

Back to top button