BivanjeNovice

V Mariboru se lahko prijaviš za najem neprofitnih stanovanj

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor) je objavil Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v MOM in sosednjih občinah.

JMSS Maribor razpisuje oddajo v najem okvirno 50 neprofitnih stanovanj, pri čemer se bodo stanovanja oddajala glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj.Za vsako občino ustanoviteljico JMSS Maribor posebej, t.j. Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče – Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače – Fram in Občino Starše, bo oblikovana ločena prednostna lista upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja. Ti se bodo na posamezno listo uvrščali glede na občino, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče.

Od razpisanega števila okvirno 50 neprofitnih stanovanj bo predvidoma:

  • 40 stanovanj prosilcem s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Duplek;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Hoče – Slivnica;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Miklavž na Dravskem polju;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Rače – Fram;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Starše.

V primeru drugačnega števila razpoložljivih stanovanj bo ohranjen sorazmerni delež oddanih stanovanj po občinah ustanoviteljicah JMSS Maribor.

Obrazci in rok za oddajo vloge

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddaji vlogo na posebnem obrazcu razpisnika. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis bo na voljo v sprejemni pisarni v pritličju na sedežu JMSS Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor. Obrazec vloge bo na voljo tudi na spletni strani JMSS Maribor www.jmss-mb.si.

Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati v času od 10. oktobra 2022 do vključno 9. novembra 2022.

Če je prijava poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje prijave, medtem ko se pri oddaji prijave z navadno pošto kot datum oddaje upošteva datum, ko JMSS Maribor prejeme pošiljko.

JMSS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button