Priložnosti

Platforma konS vabi k oddaji predlogov za delavnice

KonS - Platforma za sodobno umetnost vabi zainteresirane izvajalce delavnic za otrok, mladostnike in odrasle, da posredujejo svoje predloge za pripravo in izvedbo delavnic v sklopu projektnih vozlišč.

S projektom konS(*1) vzpostavljajo več ustvarjalnih vozlišč, v katerih bodo izvajali različne oblike neformalnega izobraževanja za otroke, mladostnike in starejše. Glavni namen aktivnosti je spodbujanje otrok in mladih k odkrivanju svojih potencialov in razvijanju sposobnosti, ustvarjalnega mišljenja ter inovativnosti. Osnovna oblika neformalnega izobraževanja so ustvarjalne delavnice, v katerih udeleženke in udeleženci pridobivajo znanje s področja novih tehnologij. Te so lahko biotehnologija, biologija, nosljiva tehnologija, digitalni mediji, zvok, energetika, robotika, alternativni viri energije, procesiranje signalov ipd.

Poleg navduševanja, učenja, raziskovanja in prototipiranja so dejavnosti v vozliščih namenjene ustvarjanju skupnosti, v katerih otroci, mladi in odrasli sodelujejo in razvijajo svoje projekte. Zato je zaželeno (ni pa nujno), da so teme posameznih delavnic prilagojene različnim starostnim skupinam in/ali različnim stopnjam usposobljenosti.

Vozlišča bodo vzpostavljali skozi celotno trajanje projekta (2019–2022) v Mariboru, Velenju, Novem mestu, Ljubljani in Novi Gorici, kjer delujejo partnerji projekta konS. V času projekta bodo izvedli nekaj več kot 300 delavnic, od katerih bo petina novih, ostale pa bodo ponovitve le-teh.

Povabilo za predloge delavnic bo odprto do konca projekta, predlogi pa bodo obravnavani glede na vrstni red prispetja.

Kakšne delavnice želijo?

Delavnice za otroke

Delavnice naj bodo takšne, da otroke navdušujejo za osnove programiranja, rabo elektronike, mehatronike, zvoka, biotehnologij … Ta orodja otroci spoznavajo z rokami, sproščeno, lahko tudi skozi igro. Namen delavnic ni toliko osvajanje znanja kot pa spodbujanje strasti do učenja in prenašanje znanja. Zato na delavnicah skušamo ugotoviti, kaj posameznike zanima in kakšni so njihovi interesi. Poleg tega pa jih še spodbujati, da svoja zanimanja odkrivajo, razvijajo ter v njih prepoznajo svoje potenciale.

Delavnice za mladostnike

Delavnice so namenjene spoznavanju in demistificiranju tehnologij ter kritičnemu mišljenju, s katerim se udeleženci opolnomočijo za kreativno uporabo tehnologij v svojih projektih.

Delavnice za ostalo zainteresirano javnost

Delavnice so praviloma namenjene umetnikom in drugim ustvarjalcem, ki želijo spoznati, se naučiti ali razviti spretnosti za potrebe svojih projektov. Te delavnice so namenjene prenašanju zelo specifičnih znanj in izkušenj, ki so jih pri svojem delu razvili in uporabili posamezniki ali skupine. Teme so lahko zelo nišne, vendar zanimive za ustvarjalce na področju rabe, tematiziranja in problematiziranja starih in novih tehnologij ali tehnologij, ki še niso polno razvite.

Več informacij je na voljo na spletni strani.

 

 

 MKC Maribor
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button