Štipendije

Pomembno obvestilo prejemnikom štipendije Ad Futura

Glede na spreminjajoče razmere po svetu v zvezi s Covid-19 se v veliki meri priporoča, da študijski proces poteka na daljavo. Posledično je potrebno temu prilagodili tudi izvajanje štipendiranja.

Trenutno je ena od pogodbenih obveznosti slovenskih štipendistov, ki prejemajo štipendijo za štipendij v tujini, da študij ne sme potekati v obliki študija na daljavo oziroma v obliki e-študija. To pa je to lahko v trenutnih razmerah okoliščina, na katero štipendisti ne morejo vplivati. Zato bo sklad ustrezno prilagodil pogodbena razmerja in izplačilo štipendij.

Štipendisti, ki ste prejemniki štipendije za študij v tujini, ste zato že bili ali še boste pozvani, da se izjavite o načinu študija v študijskem letu 2020/2021. Sklad namreč zanima ali poteka v državi izobraževalne institucije ali poteka na daljavo. Po prejemu izjave bo sklad uredil štipendijsko razmerje in nakazilo štipendije skladno s prejeto izjavo.

Štipendija za študij v tujini se praviloma nakaže za šolnino in za življenjske stroške štipendista. V kolikor bo štipendist študij opravljal na daljavo, iz države, kjer ima stalno prebivališče, mu štipendija za življenjske stroške za to obdobje ne pripada.

V kolikor štipendijsko razmerje ne bo ustrezno urejeno, študij na daljavo predstavlja kršitev pogodbe o štipendiranju. Posledica tega pa je žal prekinitev pogodbe in vračilo celotne štipendije. Zato vse štipendiste pozivamo, da sklad obvestijo o načinu študija v študijskem letu 2020/2021 na mail: ad-futura@sklad-kadri.si.

Obenem pozivajo vse štipendiste, da sklad redno obveščajo o vsaki spremembi, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje. Le tako lahko namreč štipendijska razmerja pravočasno in ustrezno uredijo.

 

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button