PrehranaŠtipendije

S 1. marcem višje državne štipendije in subvencija za študentsko prehrano

Meje dohodkov za letne pravice ter zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji se bodo s 1. marcem uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra lani, ki je znašala 4,2 odstotka. Osnovni znesek minimalnega dohodka se bo s 465,34 evra zvišal na 484,88 evra.

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije bo od 1. marca povprečno mesečno znašala 1269,24 evra na osebo, je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo na svoji spletni strani. Najvišji otroški dodatek bo znašal 169,36 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije pa 269,74 evra.

Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe. Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji pa bodo samodejno izplačani aprila, zato ni treba oddajati nove vloge.

Nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka se bo začela uporabljati s 1. aprilom, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v marcu, oz. odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v marcu.

Višja tudi subvencija za študentsko prehrano in drugi prejemki

S 1. marcem se bo uskladila tudi subvencija študentske prehrane, in sicer s 3,86 evra na 4,02 evra.

Prav tako bodo za 4,2 odstotka višji nekateri drugi prejemki. Dodatek za nego otroka bo znašal 123,46 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni pa 246,92 evra. Dodatek za veliko družino s tremi otroki bo znašal 487,66 evra, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 592,60 evra. Pomoč ob rojstvu otroka bo 421,97 evra, materialni stroški za otroka v rejništvu 359,59 evra, plačilo dela rejniku pa 163,58 evra.

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom ustrezno zvišata dodeljena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Največja višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, bo znašala 227,89 evra.

Višji bodo tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine. Višina pogrebnine bo po novem 969,76 evra in višina posmrtnine 484,88 evra.

V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo marca, zato ni treba oddajati nove vloge, so še navedli na ministrstvu.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button