Štipendije

Štipendije Ad futura

Štipendije za študij v tujini za leto 2019.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis štipendij za študij v tujini.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij.

Rok prijave: Prične teči na dan objave javnega razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je do vključno srede, 17. aprila 2019.

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 evrov za vsa leta štipendiranja izbranih vlagateljev od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa.

 

Višina štipendije:

Štipendija se lahko dodeli za:

  • šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 evrov letno in
  • življenjske stroške največ v višini 7200,00 evrov, 12.000,00 evrov ali 15000,00 evrov za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: »vloga za 271. javni razpis«).

Več informacij o razpisu najdeš na spletni strani Javnega sklada RS.

Rok prijave je 17. april 2019.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGJavni sklad RS
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button