IzobraževanjeŠtipendije

ZUPŠ-1: predlagane spremembe na področju študija in štipendij

S strani Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je bil vložen predlog sprememb Zakona za urejanje položaja študentov, ZUPŠ-1. Predlagane so bile spremembe na praktično vseh področjih življenja študentov. Preveri, kateri predlogi se dotikajo študija in štipendij.

ŠOS je zaradi obširne študentske problematike predlagal mnoge spremembe obstoječega Zakona za urejanje položaja študentov. Predlogi ZUPŠ-1 zaobjemajo spremembe na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, subvencionirane študentske prehrane, bivanja, študentskega dela, višjega in visokega šolstva ter štipendiranja. Slednje podrobneje spoznaj v nadaljevanju.

Predlog zakona je bil 2. marca potrjen s strani poslancev in članov Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

Spremembe na področju višjega in visokega šolstva

Zaradi opozarjanja na različna (tudi spolna) nadlegovanja s strani visokošolskih učiteljev, ŠOS predlaga zakonsko ureditev področja in s tem odpravljanje diskriminacije na podlagi spola.

ZUPŠ-1 kot eno izmed plačljivih študijskih obveznosti izpostavlja vpisnine, ki so se ponekod tako sunkovito zvišale, da ne morejo biti več upravičene kot administrativni strošek. Predlagali so določeno višino stroškov, ki bi jo visokošolski zavodi kot vpisnino lahko še zaračunali.

Zakon za urejanje položaja študentov, študenti, vpisnine, štipendiranje, status, študentski status
Stroški se nabirajo, študentski prihranki pa kopnijo.

Spremembo so predlagali tudi na področju dodeljevanja dodatnega študijskega leta na podlagi rojstva otroka. Doslej je dodatno leto pripadalo študentkam, ki so v času študija rodile, in študentom, ki so v času študija postali očetje. To pa je veljalo samo v primeru živorojenih otrok – ZUPŠ-1 bi  podaljšanje statusa razširil tudi na starše, ki se jim rodi mrtvorojen otrok.

ŠOS želi spremeniti tudi ohranitev statusa študentov višjih šol v primeru, da ti diplomirajo pred koncem študijskega leta – doslej je to pripadalo le študentom visokošolskih zavodov. Predlogi sprememb pa se dotikajo tudi ureditve položaja študentov s posebnimi potrebami – trenutno veljavna zakonodaja iz te definicije izpušča študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, npr. študente z disleksijo.

Predlogi obsegajo tudi uvedbo digitalne študentske izkaznice, s katero bi lahko olajšali področje bivanja, študentske prehrane, subvencioniranega prevoza …

Spremembe na področju štipendiranja

ZUPŠ-1 predlaga tudi spremembe na področju štipendiranja. Državne štipendije bi se do leta 2024 postopoma zvišale za 20 odstotkov. Uvedli bi nov razred prejemnikov državnih štipendij, s čimer bi se zvišalo število vseh prejemnikov štipendij.

Zakon za urejanje položaja študentov, študenti, vpisnine, štipendiranje, status, študentski status
Spremembe na področju štipendiranja bi marsikateremu študentu lahko olajšale šolanje.

Sprememba je predlagana tudi na področju starostne omejitve pri pridobivanju štipendije. Če bi študenti ustrezali ostalim pogojem (če niso v delovnem razmerju ipd.), bi bila starostna omejitev odpravljena.

Dohodke iz študentskega dela in kadrovskih štipendij bi do višine minimalne plače izvzeli iz izračuna upravičenosti do socialnih transferjev. Tako se ti dohodki ne bi šteli v npr. izračune otroških dodatkov družine študenta. Ključna funkcija študentskega dela namreč ostaja omogočanje šolanja socialno šibkejšim študentom. In to pomeni, da dohodki študentskega dela z družinskimi financami ne bi smeli imeti povezave.

Sara VOCOVNIK
Unsplash

Sara Vocovnik

Novinarka

Sorodni članki

Back to top button