Izobraževanje

Preverjanje znanja, ko študij poteka na daljavo?

Medtem ko se svet bori proti izbruhu covid-19, je že več kot 130 držav zaprlo šole in izobraževalne institucije, kar je prizadelo skoraj 80 % učencev in študentov po vsem svetu.

Fakultete so zaprle svoja vrata in ves študijski proces preselile iz predavalnic v dnevne sobe predavateljev in študentov. Študijski proces na daljavo se je na začetku zdel »misija nemogoče«, a se je izkazalo, da ni tako nemogoče. Kaj pa preverjanje znanja? Je to sploh mogoče na daljavo? In kako? Vprašanja o izvedbi preverjanja znanja na daljavo so vedno bolj pogosta.

Študij na daljavo ima v svetu dolgo tradicijo, v Sloveniji pa bi lahko rekli, da še ni čisto zaživel. Največ študentov v Sloveniji študira na javnih visokošolskih zavodih, kjer pa je študij na daljavo redkost, sploh v obliki rednega študija. Zaradi uvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa je študij na daljavo za študente v Sloveniji postal realnost praktično čez noč. Po dobrem mesecu in pol se je izkazalo, da je to v bistvu res mogoče.

Bolj ko se približujemo mesecu juniju, ko bo na vrata potrkalo izpitno obdobje, bolj pogosta so vprašanja, kako bo potekalo preverjanje znanja.

Prekinitev izpitov bi vplivala na napredovanje in diplomiranje študentov, kar bi posledično vplivalo na dostop do trga dela in imelo širše socialno ekonomske posledice. Ampak na srečo fakultete pri nas ne razmišljajo v tej smeri.

Na podlagi 48. člena Interventnega zakona za zajezitev epidemije covid-19 lahko fakultete za študijsko leto 2019/2020 spremenijo obvezne sestavine študijskih programov, torej med drugim tudi način ocenjevanja in preverjanja znanja.

Pa vendarle se študenti sprašujemo, ali je sploh možno izvesti legitimno preverjanje znanja, ki bi omogočalo enake možnosti za vse študente in ne bi ogrozilo zasebnosti posameznega študenta?

NAKVIS (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu) priporoča, da visokošolski zavodi razmislijo o alternativnih rešitvah, kjer je to mogoče, in opravljanje npr. pisnih izpitov nadomestijo s preverjanjem znanja v obliki opravljanja projektnih nalog, ustnih izpitov, projektov, seminarskih nalog ipd.

Sicer pa upamo, da se bomo do začetka izpitnega obdobja že lahko vrnili v predavalnice in bo preverjanje znanja lahko potekalo po ustaljeni praksi. V primeru, da to ne bo mogoče, je potrebno razmisliti o primernih načinih preverjanja znanja.

Ob tem pa upamo:

  • da bodo fakultete upoštevale, da vsi študenti nimamo enakega socialnega položaja in tako enakih možnosti pri tehnični opremi, ki bi morda za to bila potrebna;
  • da bodo v primeru ustnega preverjanja znanja upoštevana enaka pravila razporeditve obveznosti kot pri pisnem preverjanju;
  • da bo obremenitev študentov v primeru preverjanja znanja na daljavo primerljiva z obremenitvijo v normalnih okoliščinah.

Se tudi vi sprašujete, kako se bo izvajalo preverjanje znanja v nastali situaciji? Imate kakšne pomisleke ali vprašanja? Če bi želeli izpostaviti kar koli v povezavi s preverjanjem znanja »na daljavo«, nam pišite na elektronski naslov izobrazevanje@soum.si.

 

 Monika STRAUSS
 Pexels

Sorodni članki

Back to top button