Priložnosti

Razpis: Prva priložnost 2020

V novomeški Galeriji Simulaker objavljajo razpis za razstavni projekt, namenjen uveljavljajočim se avtorjem ter umetniškim skupinam, ki delujejo na slovenski umetniški sceni. Prijavijo se lahko posamezni avtorji ali avtorske skupine ter kuratorji z razstavnimi projekti.

Razpis je namenjen mladim do vključno 30. leta oziroma osebam, ki so zaključile študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih. Namen razpisa je spodbuda in promocija mlajših umetnikov, kuratorjev, ki delujejo na področju vizualnih ali intermedijskih umetnosti.

Razstava bo v Galeriji Simulaker izvedena v mesecu oktobru 2020 (po dogovoru z avtorji izbranega projekta). Izbranemu avtorju/avtorici/avtorjem bo izplačan honorar za razstavo v višini 300,00 evrov (bruto). Galerija Simulaker bo poskrbela za promocijo razstave, transport del, opremo in tehnično podporo pri postavitvi ter glede na potrebe tudi za morebitno namestitev avtorjev v času postavljanja.

Pri izboru bo upoštevana izvirnost in kvaliteta umetniških del ter izvedljivost razstave. Z naklonjenostjo bodo obravnavali še zlasti tiste razstavne projekte, ki v postavitvi vključujejo tudi same prostorske danosti galerije, kot tudi projekte, ki bi bili v Galeriji Simulaker predstavljeni premierno (ni pogoj za prijavo).

Organizatorji razstave si pridržujejo pravico, da ne izberejo nobenega izmed predlaganih projektov. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Rok za oddajo je vključno 31. julij 2020.

Pogoji za prijavo:

  • razpis je namenjen mladim vizualnim in intermedijskim umetnicam in umetnikom do 30. leta starosti oz. vsem, ki so zaključili študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih;
  • prijavitelji morajo ustvarjati v Sloveniji oz. morajo biti del tukajšnje umetniške scene.

Prijava naj vsebuje:

  • kontaktne podatke: ime, priimek, naslov, telefon, e-mail,
  • kratek življenjepis vključujoč letnico rojstva (do 1 strani),
  • vsebinski opis projekta oz. izjavo umetnika (do 1 strani),
  • tehnični opis izvedbe (do 1/2 strani),
  • vizualno dokumentacijo (portfolio), ki vključuje podatke o delih oz. opis del (do 20 strani, 300 dpi, največ 8 MB).

Rezultati razpisa bodo znani najkasneje do ponedeljka, 17. avgusta 2020. Vsi prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti. Dodaten tloris in fotografije prostora galerije – oziroma kakršnekoli dodatne informacije – lahko zainteresirani prejmejo na zahtevek, poslan na e-poštni naslov adrijan.praznik@simulaker.si, kamor sprejemajo tudi prijave. V naslovu je potrebno obvezno dopisati: Razpis prva priložnost 2020.

Več informacij o razpisu lahko najdeš tukaj.

 

 LMIT
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button