Priložnosti

Scenaristični natečaj za Grossmannovo nagrado 2021

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) in DSR Scenaristi razpisujeta scenaristični natečaj za Grossmannovo nagrado 2021. Na natečaju lahko z izvirnim scenarijem za kratki igrani film ali kratko TV dramo sodelujejo dijaki in študentje.

Na natečaju za Grossmannovo nagrado lahko sodelujejo študentje slovenskih univerz z izvirnimi scenariji za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo. Sodelujejo lahko tudi dijaki slovenskih srednjih šol z izvirnimi sinopsisi oziroma zgodbami za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo (do 15 minut) na poljubno temo, vendar ne daljšimi od 3000 znakov.

Vsak dijak ali študent lahko na natečaj prijavi samo en sinopsis oziroma zgodbo. Štirje izvodi scenarija morajo biti poslani najkasneje do 7. 12. 2021 na naslov:

UL AGRFT
»Grossmannovo priznanje«
Trubarjeva 3
1000 Ljubljana

Dijaki naj štiri izvode označijo z imenom in priimkom avtorja, razredom ter nazivom in naslovom šole ter e-poštnim naslovom avtorja. Za študente pa je tečaj je anonimen, zato naj bodo scenariji za Grossmannovo nagrado oddani pod šifro. Z isto šifro naj bo označena zaprta kuverta, v kateri naj bodo zapisani podatki o avtorju: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu.

Kakšne pa so nagrade?

Prejeta dela bo ocenila žirija, sestavljena iz pedagogov in predstavnika študentov UL AGRFT. Žirija bo izbrala največ tri dijaške filmske zgodbe. Najboljši dijaki bodo prejeli knjižno darilo s filmskega področja ter dobili priložnost, da si v živo ogledajo potek resničnega filmskega snemanja.

Med študentskimi zgodbami pa bo žirija nagradila največ dva scenarija. Zneskov nagrad ne bo delila med več scenarijev, lahko pa opozori na posebno kvaliteto nenagrajenih scenarijev in povabi avtorje k sodelovanju. Žirija si pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli. Avtor prvonagrajenega scenarija bo prejel odkupno nagrado v višini 1000 EUR (donator DSR SCENARISTI), avtor drugonagrajenega scenarija pa odkupno nagrado v višini 600 EUR.

Z izplačilom nagrade za Grossmannovo nagrado pridobi UL AGRFT pravico, da po nagrajenih scenarijih posname študijski film ali televizijsko dramo brez kakršnih koli materialnih obveznosti do avtorja scenarija. Ta pravica vsebuje tudi pravico adaptacije nagrajenega scenarija. Če UL AGRFT v petih letih od dne, ko je bila izplačana nagrada, ne posname filma, preidejo vse pravice nazaj na avtorje scenarijev.

Vsi sodelujoči bodo po e-pošti obveščeni o izidu natečaja najkasneje do 31. 12. 2021.

Priporočajo pisanje v standardni obliki za scenarije. Pomagate si lahko tudi s pisanju scenarijev namenjenimi orodji (npr. brezplačni poslovenjeni program celtx). Več o nagradi sami in dosedanjih zmagovalcih si lahko preberete na spletni strani: http://www.agrft.uni-lj.si/grossmann/

AGRFT
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button