Priložnosti

Še zadnja možnost, da se prijaviš na CASSINI hekaton za 3000 € nagrade

Mariborska Tovarna podjemov vabi na CASSINI hekaton Evropske komisije. Od 4. do 6. novembra bomo skupaj z Zavarovalnico Sava, Ljubljansko borzo, Evropsko vesoljsko agencijo in ostalimi CASSINI partnerji reševali 3 zastavljene izzive, TOP 3 zmagovalci pa bodo domov skupno odnesli 3.000 € - se pravi 1000 € na izziv, karte za Podim 2023 in še kaj. Predhodne izkušnje za sodelovanje pri hekatonu niso potrebne. Pri reševanju izzivov bo udeležencem na voljo evropska vesoljska tehnologija in platforma Sentinel-HUB podjetja Sinergise.

Udeleženci CASSINI Hackathona bodo lahko izbirali med kar tremi zanimivimi in potencialno svet spreminjajočimi izzivi

Na Tovarni podjemov se bodo tako letošnjo jesen lotili reševanja izzivov, ki so pomembni za našo prihodnost na Cassini hekatonu. Agenda si je zamisliti prihodnost financ, zavarovanj in naložb/investicij, ki izkorišča podatke evropskih vesoljskih programov Copernicus, Galileos in EGNOS, hkrati pa izpolnjuje trajnostne cilje  opredeljene v načelih ESG in SRI. 

IZZIV #1 Rešitve za spodbujanje zelenih in trajnostnih naložb

V današnjem svetu vlagatelji vse pogosteje uporabljajo okoljska in družbena merila, kar jim omogoča boljše, pa tudi lažje, prepoznavanje pomembnih tveganj ter priložnosti za rast. Pri izzivu št. 1 se tako iščejo rešitve, ki bodo investitorjem in podjetjem omogočile zanesljive, trajnostne ter okolju prijazne naložbe s čim manj tveganja z upoštevanjem kriterijev ESG (Environmental, Social and Governance) in SRI (Socially Responsible Investing).  Gre torej za rešitve, ki bodo omogočali bolj pregledno investiranje v zeleno ozaveščena podjetja ter druge naložbene priložnosti, lažje iskanje in vrednotenje le-teh ter boljši pregled nad tveganji tovrstnih naložb.

Udeležence spodbujajo, naj raziščejo naslednja področja:

 • iskanje in vrednotenje naložb, ki omogočajo pozitiven vpliv družbo ali okolje,
 • upravljanje portfelja, ki temelji na kriterijih ESG in SRI,
 • trajnostno poslovanje podjetij,
 • trgovanje z ogljičnimi kompenzacijami.

Primer: Zamislite si rešitev, ki na podlagi satelitskih slik analizira trajnostno naravnanost posameznega podjetja (npr. toplogredne izpuste) in mu dodeli oceno, ki jo lahko uporabi investitor pri svoji naložbenih odločitvah.

IZZIV #2 Inovativna orodja in tehnologije za zavarovalništvo in bančništvo

Grožnje naravnih katastrof so vedno večje, zato si mnoga podjetja pomagajo predvideti njihove posledice s podatkovnimi orodji in tukaj so sateliti v veliko pomoč. S satelitskimi posnetki dobimo veliko bolj točne informacije, s tem pa je zaščita ljudi, narave in premoženja bolj zanesljiva. Zavarovalnice lahko s temi podatki obogatijo že obstoječe storitve ali pa razvijejo popolnoma nove. Sateliti, ki veljajo za najbolj natančne merilce časa, omogočajo finančnim institucijam natančne podatke in zanesljiva orodja za zagotavljanje varnosti ter sinhronizacije podatkov. Pri izzivu št. 2 se tako iščejo rešitve, ki bodo omogočale boljšo sledljivost, razčlenjevanje podatkov, bolj natančne ocene tveganj, bolj natančne ocene škode, pripravo bolj dodelanih modelov tveganj in na splošno sprejemanje na podatkih temelječih poslovnih ter naložbenih odločitev.

Udeležence spodbujajo, naj raziščejo naslednja področja:

 • sledljivost, namenjena bančnim in finančnim institucijam,
 • odškodninske zahtevke in ocenjevanje škode,
 • modele in ocene tveganja,
 • nove in inovativne zavarovalniške produkte,
 • izdelava indeksov,
 • finančna programska opreme ali mobilne aplikacije.

Primer: Zamislite si nov model obračunavanja zavarovalnih odškodnin v kmetijstvu, ki namesto dolgotrajnega ogleda na terenu, temelji na v naprej določenih vremenskih parametrih pridobljenih iz satelitov (t.i. index-based insurance).

IZZIV #3 Nadgradnja globalnih finančno-analitičnih sistemov

Volatilnosti delniških trgov in finančnemu tveganju se lahko s pomočjo evropske vesoljske tehnologije ter podatkov, ki se jih z njeno pomočjo pridobi, izognemo oz. zmanjšamo njihov vpliv. S satelitskimi podatki lahko podjetja, organizacije, investitorji, zavarovalnice obogatijo  svojo poslovno in naložbeno strategijo ter se tako izognejo tveganjem. Še posebej občutljivo področje je blagovno trgovanje, pri katerem imajo še posebej veliko vlogo naravne katastrofe. Pri izzivu št. 3 se tako iščejo rešitve, ki bodo omogočale boljši pregled in izkoristek podatkov, pridobljenih iz satelitov, na področju blagovne trgovine ter borznega trgovanja.

Udeležence spodbujajo, naj raziščejo naslednja področja:

 • področje blagovne trgovine,
 • področje nadzora borze,
 • zmanjševanje finančnih tveganj.

Primer: Zamislite si rešitev, ki na podlagi količine padavin, prilagodi naložbene odločitve vezane na odkup žita iz določenega geografskega področja.

cassini hackaton

Od evropske satelitske tehnologije do 4 konkretnih poslovnih rešitev

Ker malce navdiha nikoli ne škodi, smo zate poiskali 4 prave pravcate uspešne poslovne primere, ki so tehnologijo evropskih satelitov že osvojili in uporabili na lastnih produktih oz. rešitvah. Njihovo preučevanje ti bo zagotovo predstavilo zastavljene izzive iz drugačnega zornega kota in ti dalo idejo ali dve o tem, kako se reševanja izzivov lotiti.

BIG TERRA

Big Terra Alpha je na misiji izboljšati upravljanje kmetijstva Afrike. Big Terra tako s pomočjo podatkov iz satelitov, vremenskih postaj in numeričnih vremenskih modelov kmetom ter kmetijskim službam zagotavlja dostop do podatkov v obliki podnebnih poročil, s katerimi so odločitve o sajenju in žetvi pridelka zanesljivejše, omogočen pa jim je tudi nadzor nad tem, kako pridelki rastejo, kje se nabira bolezen, kdaj grozi suša ipd..

Več o Big Terra poslovnem modelu najdeš tukaj. 

UBICUBE 

Unicube Geospatial Solutions na področju geoprostorske inteligence razvija platformo, ki razume, kartira in napove prostorske vzorce v urbanih območjih, kar so še izjemno pomembni podatki za trg nepremičnin in urbanistični razvoj. 

Več o Ubicube poslovnem modelu najdeš tukaj. 

REFARMO 

Podjetje Refarmo v kmetijsko industrijo prinaša satelitske rešitve. Razvili so rešitev OnDemand Digital Scout, ki samodejno obdeluje satelitske slike v oblaku. S tem tako zaključuje zdravstvene preglede polj, pripravlja zemljevide za gnojilne načrte, spremlja vlago, zbitost tal in težave z odvajanjem vode ter odkriva škodo zaradi vetra, poplav in toče, s čimer lahko pomaga tudi pri oceni zavarovalne škode. 

Več o Refarmo poslovnem modelu najdeš tukaj. 

ORORA  

Pri podjetju Orora Technologies so specializirani za zgodnje odkrivanje in spremljanje požarov v naravi z uporabo satelitskih podatkov ter naprednih požarnih algoritmov. Njihovo platformo že uporabljajo vladne agencije, zavarovalnice in komercialni gozdarski operaterji po vsem svetu, saj z njo lahko spremljajo več kot 160 milijonov hektarjev gozdov. 

Več o Orora poslovnem modelu najdeš tukaj. 

Prijave za udeležence so možne še do 27. oktobra, in sicer tukaj. 

Hackathoni so pravo mesto za inoviranje, mreženje in snovanje novih poslovnih priložnosti, zato ne zamudite priložnosti za sodelovanje.

 CASSINI Hackaton
 CASSINI Hackaton

Sorodni članki

Back to top button