BivanjeIzobraževanjeNoviceZdravje

ŠOS: Študenti pričakujejo rešitve na področju zdravstva in bivanja

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) ter študentskih svetov univerz in samostojnih visokošolskih zavodov so se danes srečali na 1. seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja v tem mandatu Vlade Republike Slovenije. Na seji so študenti izpostavili slabo stanje na področju duševnega zdravja študentov ter otežen dostop do primarnega zdravstva za študente v študijskih središčih ter pomanjkanje kapacitet za kakovostno in dostopno bivanje študentov.

Okrepitev pomoči študentom na področju duševnega zdravja

Kritična infrastruktura za podporo duševnemu zdravju študentov je bistveno podhranjena in mnogi, ki bi potrebovali pomoč, nanjo čakajo bistveno predolgo. Še posebej so na udaru študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejših okolij. Pri njih se čakalna doba za obravnavo študentov v okviru zdravstvenega varstva še bistveno podaljša.

Predstavili so tudi konkretne predloge: okrepitev specializiranih javnih zdravstvenih ustanov (kot je Zdravstveni dom za študente), okrepitev programa Centrov za duševno zdravje s podporo za študente v študijskih središčih, opolnomočenja in dodatne podpore podpornim službam na visokošolskih zavodih ali pa okrepitev obstoječih projektov študentskih organizacij.

Ministrstvo za visoko šolstvo pa je predstavilo aktivnosti za vpeljavo podpornih storitev za duševno zdravje na visokošolskih zavodih, ministrstvo za zdravje pa aktivnosti iz njihove pristojnosti. Sprejeli so sklep, da se opravi temeljit pregled obstoječih aktivnosti, študente vključi v medresorsko skupino za duševno zdravje ter preuči možnost uvedbe sistematičnih psiholoških pregledov za vse študente.

Problematičen je tudi dostop do drugih storitev na primarni ravni za študente, ki študirajo zunaj kraja stalnega prebivališča, ki tako težje dostopajo do osebnega zdravnika ali ginekologa.

Zaskrbljujoče pomanjkanje študentskih postelj

Študenti so izpostavili tudi bivanjsko problematiko študentov; v Ljubljani primanjkuje vsaj 2.000, na obali 1.000, v Mariboru pa 200 novih postelj v javnih študentskih domovih. Izpostavili so tudi dejstvo, da je zaradi zapletenega postopka subvencionirano bivanje pri zasebnikih oteženo, ob dejstvu, da je tudi teh subvencij premalo.

Predstavniki ministrstva za visoko šolstvo in inovacije so zagotovili, da bi lahko do leta 2030 dosegli velik delež potrebnih kapacitet, tudi zaradi večjega financiranja tega področja, skupaj s študenti pa univerze in študentske domove pozivajo k pripravi ustreznih projektov za izgradnjo. Med sklepi so preučitev možnosti za dostop do subvencioniranega bivanja tujih študentov ter debirokratizacijo postopka za bivanje pri zasebnikih.

Marike Grubar, predsednica ŠOS: “Po letu in pol mandata trenutne Vlade RS smo se predstavnice in predstavniki študentk in študentov vendarle lahko sestali s predstavnicami in predstavniki vseh relevantnih ministrstev. Veseli nas, da smo slednjim lahko končno predstavili dve področji akutnih težav, s katerimi se študenti soočamo. Predstavili smo jim tudi naše predloge za njihove rešitve, je pa seveda na pristojnih ministrstvih, da ocenijo, katere so najbolj smiselne in jih tudi uveljavijo v doglednem času.

Danes smo se pogovorili o najbolj problematičnih temah, upamo, da se bomo že naslednji mesec, kot obljubljeno, pogovorili še o področjih kakovosti in financiranja visokega šolstva, skritih stroških študija, zdravstvenem zavarovanju, subvencionirani prehrani in štipendiranju.”

ŠOS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button