Priložnosti

Za inovativna mlada podjetja na voljo do 2 milijona evrov

Jesen prinaša nove priložnosti za inovativna mlada podjetja, med njimi sta konvertibilno posojilo Slovenskega podjetniškega sklada SK75 in soinvestiranje z zasebnimi investitorji SI-SK. Dosedanji prejemniki sredstev semenskega kapitala (SK) so zgolj v lanskem letu ustvarili za več kot 13 milijonov evrov prihodkov. Podjetniki lahko vse informacije o obeh razpisih dobijo na predstavitvenih "roadshow" dogodkih.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi ponuja semenski kapital za hitro rast na trgu. Gre za lastniško (soinvestiranje – SI-SK) in kvazi lastniško (konvertibilno posojilo – SK75) obliko financiranja. Za prvo je letos razpisanih skupaj 1.250.000 evrov, za slednjo 750.000 evrov. Program se izvaja iz evropskih strukturnih sredstev v okviru Sklada skladov, ki je organiziran pri SID banki.

Mlada inovativna podjetja čakajo sredstva na razpisih SK75 in Si-SK.

Za podjetja, ki že imajo prve stranke ali se dogovarjajo za investicijo

Če produkt ali storitev podjetja lastnega razvoja že preizkušajo prve stranke, podjetje pa že dosega prve prihodke od prodaje, potem se lahko mlada inovativna podjetja prijavijo na javni razpis SK75, ki jim bo zagotovil 75.000 evrov konvertibilnega posojila.

Podjetja z lastnim razvojem in inovativnim poslovnim modelom s potencialom rasti in razvoja, ki so že pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja, pa lahko v okviru novega razpisa za soinvestiranje z zasebnimi investitorji SI-SK pridobijo od 100.000 do 600.000 evrov direktnega kapitalskega vložka.

Na roadshow po celovite informacije o možnostih financiranja 

Na predstavitvenih “roadshow” dogodkih bodo udeleženci spoznali celoten potek, pogoje, časovnico in vse ostale podrobnosti SK financiranja.

Prav tako pa bodo na predstavitvih dogodkih lahko spoznali podjetnike, ki so že pridobili SK75 ali SK200 investicijo,. Ti bodo podelili svoje izkušnje s tovrstnimi oblikami financiranja.

Roadshow dogodki so brezplačni, nanje pa so vabljeni vsi posamezniki in ekipe, ki o svojem startupu šele premišljujejo in v tem trenutku aktivno še ne iščejo investicije.

Termini roadshow dogodkov

  • četrtek, 29. avgust, ob 16. uri na Tovarni podjemov v Mariboru
  • ponedeljek, 2. september, ob 16. uri v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju v Ljubljani
  • sreda, 4. september, ob 14. uri v Primorskem tehnološkem parku v Novi Gorici

Časovnica letošnjega jesenskega kroga

Startupi bodo morali prijavo v predselekcijski postopek za razpis SK75 oddati najpozneje do 5. septembra 2019. Sodelovanje v predselekcijskem postopku ni obvezno, je pa priporočljivo, saj podjetja v njem lahko pridobijo do 40 od skupno 100 točk za potrebe razpisa.

Ključni datumi letošnjega razpisa SK75 in predselekcijskega postopka so:

SK75
Oddaja prijav v predselekcijo 5. september
Prva faza predselekcije (prve osebne predstavitve) 12. september
Priprava na DEMO DAN 18. september
DEMO dan (obvezna osebna predstavitev) 24. september
Prijava na razpis SK75 27. september

Vloge za soinvestiranje SI-SK je mogoče oddati vsake tri mesece do konca leta 2020 prvo že do konca meseca avgusta 2019. Roki so:

SI-SK
31. avgust 2019
30. september 2019
31. december 2019
31. marec 2019
30. junij 2020
30. september 2020
31. december 2020

Podjetniki, ki imajo pred prijavo oziroma udeležbo na “roadshow” dogodkih še kakšno dodatno vprašanje ali dilemo, lahko pišejo na info@startup.si.

 

 Start:up Slovenija
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button