Delo

22. Študentska delovna brigada bo potekala v Hrastniku

Vsa prosta mesta so bila zapolnjena v nekaj dneh, kar pomeni, da želja po prostovoljstvu med mladimi še kako živi.

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) bo med  24. in 31. julijem 2020 izvedla že 22. Študentsko delovno brigado, ki bo tokrat potekala v občini Hrastnik. Namen Študentske delovne brigade je v prvi vrsti pomagati krajanom demografsko ogroženih področij, spodbujati prostovoljstvo med študenti, pomembno pa je tudi druženje med študenti, saj se tu sklenejo prijateljstva, ki trajajo še dolgo po zaključku brigade.

22. Študentska delovna brigada prilagojena zaradi epidemije koronavirusa

Med poletnimi počitnicami se na pobudo ŠOUM vsako leto zbere približno 40 študentov, ki so pripravljeni prostovoljno pomagati pomoči potrebnim. Pomoč nudijo prebivalcem krajev, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi. Zaradi vsem znanih razmer povezanih z epidemijo koronavirusa COVID-19, je bila tudi letošnja izvedba Študentske delovne brigade dolgo pod velikim vprašanjem. V prvi vrsti zaradi zdravstvenega vidika, kasneje tudi iz organizacijskega, saj priprava tovrstnega projekta terja več mesecev načrtovanj, promocije ter usklajevanj z gostujočo občino.

Na ŠOUM smo se ob preklicu epidemije ter tudi ob pravočasnem rahljanju določenih ukrepov, na koncu odločili, da delovno brigado vendarle izpeljemo. Sicer bo ta letos trajala nekaj dni manj, natančneje natanko en teden, gostila pa bo okoli 35 študentov ter drugih prostovoljcev,” dodaja David Lukner, vodja letošnje Študentske delovne brigade.

Načrtovana dela: vzpostavitev večjih pešpoti v občini, prenova teniškega igrišča, obnova čebelarskega doma, v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije bo potekalo tudi urejanje in markiranje planinskih pešpoti v občini. Prostovoljci bodo priskočili na pomoč tudi domačinom pri vsakodnevnih kmečkih opravilih.

Letos v Hrastnik

22. Študentska delovna brigada,
Delovišče – 20. Študentska delovna brigada.

Hrastnik je najmanjša zasavska občina, ki ima nekaj več kot 9.000 prebivalcev. Zajema 58,58 km2 površine, ima 10 krajevnih skupnosti in 19 naselij. Največji naselji sta Hrastnik in Dol pri Hrastniku. Že dolga leta prevladuje na tem območju pretežno industrija, trenutno najbolj steklarska in kemična industrija. Več kot 200 let je tu deloval tudi rudnik rjavega premoga. Navedene dejavnosti so pomenile gonilno silo kraja. Kmetijstvo se razvija na obrobju doline, v strmih pobočjih, prilagojeno naravnim pogojem. Poleg živinoreje se razvija sadjarstvo, vrtnarstvo, zadnja leta tudi dopolnilne dejavnosti na kmetijah in ekološko kmetovanje. Malo podjetništvo se razvija pretežno zadnja desetletja. Izginjajo pretežno delovno intenzivna mesta v določenih panogah, razvijajo pa se nova, prilagojena novim. Turistične dejavnosti so manj razvite, a se pospešeno dela tudi na tem področju.

Študentska delovna brigada je največji prostovoljni projekt Študentske organizacije Univerze v Mariboru in se je v zadnjih letih močno zasidrala med največje prostovoljne dogodke v Sloveniji. Doslej je na Študentskih delovnih brigadah sodelovalo že preko 1000 študentov, skupaj pa so opravili več kot 60.000 prostovoljnih ur.

 

 ŠOUM
arhiv ŠDB

Sorodni članki

Back to top button