Kultura

Akademska folklorna skupina KUD Študent išče umetniškega vodjo

Akademska folklorna skupina KUD Študent je ena izmed najbolj znanih slovenskih folklornih skupin. Z nagradami, odličnimi koncerti in nastopi pa si je utrla pot tudi v mednarodne vode. Trenutno šteje 114 članov, ki so razvrščeni v 6 plesnih skupinah.

Zaradi potreb po kreativnem vodenju Akademska folklorna skupina KUD Študent išče umetniškega vodjo, ki bi naloge prevzel z začetkom nove plesne sezone, predvidoma oktobra 2019, za obdobje treh (3) let, s poskusno dobo enega (1) leta.

Do 18. avgusta se lahko prijaviš za delo umetniškega vodje AFS KUD Študent.

Umetniški vodja skupine je strokovno usposobljen posameznik, ki s svojo strokovno izobrazbo, usposobljenostjo in dolgoletnimi izkušnjami s področja dejavnosti društva zagotavlja ustrezno delovanje skupine in je odgovoren za umetniški slog skupine.

Naloge umetniškega vodje

  • Priprava predloga progama skupine za aktualno sezono (2019/2020), ki ga uskladi z umetniškim odborom in predstavi upravnemu odboru,
  • vodenje in usmerjanje članov umetniškega odbora ter skrb za delo po zastavljenem planu,
  • mentorstvo vodjem plesnih, glasbenih in pevskih skupin ter spremljanje njihovega dela,
  • sklicevanje in vodenje sestankov umetniškega odbora,
  • pripravljenost na vodenje vaj katere izmed plesnih skupin AFS KUD Študent (izredni primeri ali redno skozi vse leto),
  • skrb za usklajeno delovanje umetniškega odbora, motivacija in povezovanje članov umetniškega odbora.

Postopek prijave

Če te mesto zanima, se najkasneje do 18. avgusta 2019 prijavi na elektronski naslov info.afsstudent@gmail.com.

Prijava mora vsebovati življenjepis kandidata z referencami na folklornem področju, triletno vizijo razvoja (osnutek programa) AFS KUD Študent in predlog letnega programa Akademske folklorne skupine KUD Študent, ki naj vključuje:

  • predlog aktivnosti in projektov za sezono 2018/2019 na vseh področjih delovanja društva (plesno, pevsko, glasbeno, oblačilna dediščina, srečanja folklornih skupin, tekmovanje parov v ljudskih plesih, tematski koncerti, mednarodna gostovanja, morebitne ideje za nove projekte …),
  • in osnutek koncepta letne predstave (izvedba april, maj ali junij 2020, SNG Maribor).

Vse prijave bo pregledal predsednik AFS KUD Študent s člani umetniškega odbora, najprimernejše kandidate pa bo povabil na razgovor med 20. in 30. avgustom 2019. Kandidati bodo o terminu razgovora obveščeni po elektronski pošti.

Izbran kandidat bo o končnem izboru obveščen najpozneje do 15. septembra 2019.

Upravni odbor bo na podlagi pozitivnega mnenja predlagal kandidata za umetniškega vodjo zboru članov AFS KUD Študent, predvidoma do konca oktobra. Po potrditvi s strani zbora članov sledi podpis enoletne pogodbe z izbranim kandidatom. Sodelovanje je honorarno, višina honorarja pa je predmet pogajanja med izbranim kandidatom in predsednikom AFS KUD Študent.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na elektronskem naslovu info.afsstudent@gmail.com.

 

 AFS Študent
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button