Kultura

Prešernova domačija v Vrbi bo v celoti prenovljena

Prešernova domačija v Vrbi bo deležna celovite prenove, ki bo zajela rojstno hiše Franceta Prešerna, gospodarsko poslopje, dvorišče, učilnico na prostem ter vrt in sadovnjak. Kot je na današnji predstavitvi projekta povedal minister za kulturo Vasko Simoniti, je investicija vredna dva milijona evrov.

Poskusi, da bi Prešernovo domačijo obnovili, so sicer v preteklosti že bili, a do bistvenih premikov ni prišlo. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije se je sedaj odločilo, da v obnovo celotne domačije investira dva milijona evrov in jo aritektrurno ter vsebinsko izpopolni.

Prešernova rojstna hiša kot muzej v spomin na pesnika temelji na zasnovi iz leta 1932, kot je nastala po zamisli Frana Saleškega Finžgarja. Z njegovo ureditvijo hiša ni bila predstavljena le kot narodopisni pomnik, temveč kot muzej, v katerem želijo z razstavljenimi predmeti ponazoriti način življenja v Prešernovem otroštvu.

Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so pri izdelavi konservatorskega načrta izhajali iz dejstva, da je bistvo spomenika ureditev domačije in neposredne okolice v obliki, kot je bila zasnovana z akcijo Saleškega Finžgarja.

Njegov poseg ni pomenil prezentacije kmečkega načina življenja v etnološkem smislu, temveč razvoj domačije v muzej. Zato so se tudi sami odločili za sodobni muzejski pristop in razvoj domačije v sodobno interpretacijsko središče. Pri tem se ohranja Finžgarjevo muzejsko postavitev v hiši in kamri, prav tako se ohranja muzejsko zbirko. Izhodišče za zunanjo ureditev pa je ohranitev varovanih sestavin dvorišča, dostopov ter sadovnjaka na eni in vrta na drugi strani.

Dvorišče bo postalo odprt prostor druženja

V Finžgarjevih časih je Prešernova domačija dobila nov objekt – Vrba št. 1. Tja so se preselili prebivalci iz Prešernove rojstne hiše, gospodarsko poslopje in dvorišče pa sta bila pozneje oddvojena od hiše in zadnja desetletja nista delovala v kontekstu celote. Ves ta prostor se bo sedaj orkestrirano urejal.

Objekti, ki so v tem času nastali ob gospodarskem poslopju – prizidki ter svinjak, se bodo morali umakniti, da osvobodijo dvorišče, ki je srce prostora in bo objekte povezovala v zaključeno celoto. Del teh objektov so že odstranili, preostale še bodo v procesu prenove gospodarskega poslopja. V nekdanjem gospodarskem poslopju, v katerega bodo obiskovalci najprej vstopili, bodo med drugim uredili prostor za stalno razstavo, konferenčno dvorano in pisarno. V kompleks interpretacijskega središča sodi tudi učilnica na prostem, ki je dotrajana in jo bodo postavili na novo.

STA
Wikipedija

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button