Delo

Boj proti prekarnosti: Sindikat Mladi plus opozarja na neznosne razmere

Sindikat Mladi plus je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Državnim svetom organiziral konferenco ‘Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!’, na kateri so ustvarili deklaracijo za boj proti prekarnosti.

Trg dela je vedno bolj prekaren. Fleksibilizacija trga dela in varčevalni ukrepi kot posledica zadnje ekonomsko-finančne krize, so trg dela spremenile. Atipične oblike dela že več let izpodrivajo redne zaposlitve, poleg tega pa se pojavljajo t. i. nove oblike dela. Varne, trajne in dostojne zaposlitve za vedno več delavk in delavcev postajajo zgolj utopija, ne pa realnost.

Negotove, slabše plačane, nedostojne oblike dela imajo negativne posledice na delavke in delavce, kar se kaže predvsem v slabšem dostopu oz. nedostopu do osnovnih delavskih in socialnih pravic, do slabše socialne varnosti, slabšem ekonomskem in socialnem položaju delavk in delavcev, negativno vplivajo na njihovo duševno in fizično zdravje, hkrati pa na stežaj odpirajo vrata diskriminaciji in kršitvam osnovnih delavskih in socialnih pravic. Istočasno se negativne posledice odražajo tudi širše v družbi, na vseh ostalih podsistemih družbe, tako na davčnem področju, (ne)stabilnosti pokojninskega sistema, zdravju in upadu delavskih standardov.

Deklariacija proti prekarnosti

Sindikat Mladi plus je zato v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Državnim svetom organiziral konferenco Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo! Na njej so skupaj z deležniki, ki delujejo na tem področju, naslovili položaj (mladih) delavk in delavcev na trgu dela ter oblikovali priporočila, ki bi izboljšala njihov položaj. Konferenca je potekala v ponedeljek, 27. marca 2023, od 9:00 do 15:30 v dvorani Državnega sveta.

Na konferenci so naslovili prekarnost iz celostne perspektive in predlagali ukrepe, ki bodo odpravili ali vsaj zajezili prekarnost na trgu dela. Rezultat je deklaracija boja proti prekarnosti, ki jo bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uporabilo kot izhodišče za pripravo Strategije za odpravo prekarnosti, ki je predvidena tudi v koalicijski pogodbi. V pripravo strategije bo vključilo socialne partnerje ter druge relevantne predstavnice in predstavnike civilne družbe oz. strokovnjake in strokovnjakinje s tega področja.

Vlada Republike Slovenije bo v najkrajšem možnem času sprejela Strategijo za odpravo prekarnosti ter začela uresničevati v njej načrtovane ukrepe.

Deklaracijo proti prekarnosti najdeš tukaj.

Mladi Plus
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button