IzobraževanjeTehnologija

Bomo kmalu imeli v šolah obvezen predmet računalništvo in informatika?

Več združenj s področja gospodarstva, bančništva in tehnologije premiera, pristojna ministra in poslanske skupine poziva k uvedbi obveznega predmeta računalništvo in informatika v osnovne in srednje šole. Skrbi jih, ker se v šolstvu napoveduje necelovite hitre spremembe, ki kljub številnim pozivom ne vključujejo uvedbe tega obveznega predmeta.

AmCham Slovenija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovensko-nemška gospodarska zbornica, Tehnološki park Ljubljana, Združenje bank Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in Združenje za informatiko in telekomunikacije ter Gospodarska zbornica Slovenije so današnji dopis naslovili na predsednika vlade, ministra za vzgojo in izobraževanje, ministrico za digitalno preobrazbo ter na vodje poslanskih skupin. Zapisali so, da jih veseli, da je vlada napovedala reformo šolstva in s tem prepoznala potrebo po nujnih spremembah, hkrati pa jih skrbi, ker “se napoveduje necelovite hitre spremembe, ki pa kljub nujnosti in številnim pozivom stroke in gospodarstva ne vključujejo uvedbe računalništva in informatike kot obveznega predmeta v osnovne in srednje šole”.

Prepričani so, da je ključnega pomena, da vse spremembe v vseh družbenih podsistemih podprejo enega glavnih strateških ciljev Slovenije, ki je preoblikovanje v pametno, trajnostno in vključujočo družbo ter gospodarstvo. “Osnovna in napredna digitalna znanja ter spretnosti so ključni za krepitev naše kolektivne odpornosti kot družbe: le digitalno opolnomočeni in sposobni državljani ter visoko usposobljena delovna sila na digitalnem področju ima lahko usodo v svojih rokah in zaupa svojim sredstvom, vrednotam in odločitvam,” so navedli.

Družba bo uspešna le, če bomo obvladali digitalno tehnologijo

Izpostavili so, da je digitalna tehnologija vstopila v vsako človekovo dejavnost, posameznik in družba pa bosta uspešna le, če bomo razumeli in obvladovali digitalno tehnologijo. “Pri tem je poudarek na razumevanju in obvladovanju, in nikakor zgolj na rabi,” so utemeljili.

Računalništvo in informatika je po njihovih navedbah kot splošnoizobraževalni predmet usmerjen v pridobivanje in razvijanje temeljnih znanj računalništva in informatike, logičnega razmišljanja in spretnosti ter v oblikovanje stališč in odnosa, kar učencem omogoča aktivno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi.

Kot so navedli, je poleg prepada v znanju slovenskih diplomantov v primerjavi s tujimi očiten tudi nastanek prepada med mladimi v Sloveniji. “Ker znanja računalništva in informatike ni možno pridobiti v javni šoli, bodo izobraževanja računalništva in informatike deležni le premožnejši, kar bo številne postavilo v deprivilegiran položaj. Mladih ne smemo obsoditi na drugorazrednost v digitalnem svetu 21. stoletja, prav tako pa moramo gospodarstvu in družbi omogočiti, da ostanemo konkurenčni in pripravljeni na vse izzive digitalne dobe,” so poudarili.

Ob tem so navedli še, da ima strokovna delovna skupina za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo že postavljen kurikulum ter potrebne rešitve in dinamiko uvajanja tega predmeta v osnovne in srednje šole. Prav tako imajo rešitve na področju pridobivanja in izobraževanja ustreznega kadra in obstoječih učiteljev, so še dodali.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button