Štipendije

DOS in ŠOS: Poziv k omogočanju hkratnega prejemanja državnih in Zoisovih štipendij 

V Predsedstvu Dijaške organizacije Slovenije in Predsedstvu Študentske organizacije Slovenije so zaskrbljeni nad trenutno diskriminatorno ureditvijo, po kateri dijak ali študent ne more istočasno prejemati državne in Zoisove štipendije zato Vlado Republike Slovenije ter pristojni ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za izobraževanje, znanost in šport pozivata k ureditvi problematike.

Zoisova štipendija je spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Posebni pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemni dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh.

Državna štipendija pa je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo za študij v Republiki Sloveniji in tudi za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu. Njen ključni namen pa je pomoč pri izobraževanju socialno šibkim družinam in osebam z nizkimi dohodki.

V kolikor je štipendist, ki prejema državno štipendijo tudi uspešen pri šolanju, lahko pridobi dodatek za uspeh (v višini od 17,408 EUR do 40,96 EUR), ki je dodatna vzpodbuda za doseganje visokih rezultatov pri šolanju, a je ta znesek precej nižji od tistega, ki bi ga upravičenec prejel, v kolikor bi lahko ob državni štipendiji prejel tudi Zoisovo.Nesprejemljivo in nepravično je, da mora socialno ogrožen dijak izbrati med državno štipendijo, ki mu pomaga pri spopadanju s finančno stisko med procesom šolanja, ter Zoisovo štipendijo, ki ga nagrajuje za dosežke in delavnost. Češ, ali te nagradimo, ker si uspešen, ali pa ti pomagamo, ker si reven. Oboje hkrati ne gre.

V Dijaški organizaciji Slovenije in Študentski organizaciji Sloveniji so prepričani, da je trenutna ureditev neprimerna in zato Vlado RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozivajo, da v Državni zbor RS posredujejo predlog spremembe Zakona o štipendiranju, ki bo omogočil hkratno prejemanje državne in Zoisove štipendije.Celotno besedilo dopisa je na voljo tu.

ŠOS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button