Štipendije

Razpisane so štiri štipendije za izjemne študente na FNM UM

Naravoslovno matematična fundacija razpisuje 4 štipendije za izjemne študente na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Razpiše se po ena štipendija za vsak oddelek na FNM.

Štipendije so razpisane za leto 2023, za čas 8 mesecev od februarja do septembra. Višina štipendije je 100 € na mesec. Dodeljene bodo tistim, ki bodo prejeli večje število točk skladno s Pravilnikom za dodeljevanje štipendij NMF.

Pogoji za prijavitelje so:

  • so vpisani na Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru vsaj drugo leto zapored,
  • so prvič vpisani v posamezni letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija,
  • imajo povprečje vseh ocen na FNM vsaj 9,0,
  • so pripravljeni sodelovati pri projektih, ki jih razpisuje Naravoslovno matematična fundacija (NMF).

Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže, da NMF poda letno poročilo o poteku študija in na povabilo NMF sodeluje pri promociji in drugih sorodnih aktivnostih FNM.

Vloge prijavitelji lahko oddajo osebno v dekanatu FNM v zaprti ovojnici s pripisom: »ŠTIPENDIJE NMF« ali pošljejo po elektronski pošti na naslov: nmf.fnm@um.si, zadeva: »Vloga za štipendijo NMF«. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse zahtevane priloge in če je pravočasno oddana. Rok za oddajo vlog je 16. januar 2023.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa in obrazec za prijavo na razpis je na voljo na spletni strani. Dodatne informacije lahko dobite po elektronskem naslovu nmf.fnm@um.si .

Več informacij o razpisu in vloga pa najdeš tukaj.

UM
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button