Štipendije

Štipendije za športnice in športnike za študijsko leto 2019-2020

Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji objavlja Razpis za športne štipendije za šolsko/študijsko leto 2019-2020.

Prosimo vas, da natančno preberete vsa navodila za izpolnjevanje obrazcev

 1. Prijavni obrazec je potrebno opremiti z vsemi zahtevanimi podpisi in štampiljko.
 2. Vloga na razpis je popolna in se lahko obravnava, ko je opremljena z vsemi zahtevanimi prilogami in podpisi ter štampiljko.
 3. K prijavnemu obrazcu za PRIDOBITEV športne štipendije, mora biti priloženih 5 PRILOG.
 4. K prijavnemu obrazcu za PODALJŠANJE športne štipendije morata biti priloženi 2 PRILOGI.

Izjema

V kolikor že imate Pogodbo o štipendiranju oz. imate status podaljševalca športne štipendije in ste v obdobju od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2019 dosegli nov rezultat, s katerim lahko ponovno pridobite športno štipendijo, oddate prijavni obrazec za PRIDOBITEV športne štipendije in NE prijavni obrazec za podaljšanje športne štipendije. K prijavnemu obrazcu priložite samo potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2019-2020 in spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih zadnjega uspešno opravljenega razreda oz. letnika in ga opremite z lastnoročnim podpisom. V primeru mladoletnih oseb tudi s podpisom starša oz. skrbnika.

Postopek prijave na razpis

 1. Prebrati vsa navodila za pravilno izpolnjevanje.
 2. Izpolniti ustrezen obrazec.
  1. spletni obrazec za podaljšanje pravice do štipendije.
  2. spletni obrazec za pridobitev pravice do štipendije.
 3. Elektronska oddaja spletnega obrazca.
 4. Obrazec opremiti z vsemi potrebnimi podpisi in štampiljko vaše Nacionalne panožne športne zveze.
 5. Pridobiti in priložiti vse zahtevane priloge.
 6. Prijavni obrazec poslati SKUPAJ Z USTREZNIMI PRILOGAMI na naslov: OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – SSTŠ, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana in sicer najkasneje do vključno septembra 2019 do 24:00.

Da je bila pošiljka pravočasno oddana se smatra, da je bila poslana najkasneje do 19. septembra 2019 do polnoči (datum oddaje na kuverti). V primeru nejasnosti pišite na e-naslov info-vs@olympic.si.

Priporočila-pojasnila pri izpolnjevanju

 • Dostop do razpisnih obrazcev preko brskalnika Google Chrome.
 • Bodite pozorni, saj vam lahko po oddaji elektronskega obrazca potrditveno e-sporočilo o uspešnosti oddaje obrazca shrani v smeti (junk) vaše elektronske pošte.
 • Pred oddajo prijavnega obrazca dobro preglejte točnost vpisanih podatkov.

Pravila in kriteriji za športne štipendije

Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji od leta 1999 podeljujejo športne štipendije za perspektivne slovenske športnike in športnice.

OKS – ZŠZ, vsako leto na podlagi Pravilnika o štipendiranju objavi Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji.

 

 friko.si
 Pexels

Več novic o štipendijah lahko najdeš na naši spletni strani.

 

Sorodni članki

Back to top button